Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: Registar Nacionalnog ID :: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena
(Zaključana tema (lock), by twiddle)
Strane: 1 2 3 4 5 ... Dalje > >>

[ Pregleda: 24823 | Odgovora: 117 ] > FB > Twit

Postavi temu

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

valeksic
Vladimir Aleksić
Beograd

Član broj: 20451
Poruke: 325
87.237.205.*Profil

icon Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena24.09.2007. u 16:22 - pre 150 meseci
Na osnovu člana 2. i člana 6. Statuta fonda Registar nacionalnog Internet domena Srbije, skupština Registra nacionalnog Internet domena Srbije donosi


OPŠTE USLOVE UGOVORA
o registraciji .rs domena

Verzija: 3.2 (od 23. septembra 2007.)

- nacrt za javnu raspravu -


Član 1.
Predmet opštih uslova

Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena (u daljem tekstu: opšti uslovi) uređuju postupak registracije i način korišćenja .rs domena, te međusobne odnose Registra nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: RNIDS), kao administratora centralnog registra .rs domena (u daljem tekstu: rsTLD registar) i krajnjih korisnika .rs domena (u daljem tekstu: registranata), koji domene registruju kod RNIDS, posredstvom ovlašćenih registara .rs domena (u daljem tekstu: ovlašćeni registri).


Član 2.
Definicije osnovnih pojmova

Internet je globalni komunikacioni sistem sačinjen od velikog broja međusobno povezanih autonomnih sistema (mreža), koji razmenjuju podatke koristeći zajednički skup komunikacionih protokola (TCP/IP).

IP broj je numerički identifikator, definisan u sklopu IP protokola, koji na jednoznačan način omogućava adresiranje uređaja povezanih na Internet.

Internet domen je tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili servisa na Internetu, povezujući ih u jedinstvenu administrativno-tehničku celinu. Domen se sastoji iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih tačkama, saglasnih Internet standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i standardima koji ih dopune ili zamene. Segment može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina segmenta ne sme biti kraća od dva (2), niti duža od šezdesettri (63) znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju. Segment ne sme da sadrži crticu na trećoj i četvrtoj poziciji.

Sistem Internet domena (Domain Name System, DNS) je bazni Internet servis, koji omogućava prevođenje Internet domena u IP brojeve i obrnuto.

rsTLD (rs Top-Level Domain) je domen najvišeg nivoa u okviru DNS sistema, namenjen za registraciju Internet domena za teritoriju Republike Srbije.

rsTLD registar je centralna baza podataka o domenima registrovanim u okviru rsTLD, kojom upravlja RNIDS.

WHOIS baza rsTLD registra je javno dostupna baza podataka o korisnicima domena registrovanih u okviru rsTLD registra.


Član 3.
Organizacija adresnih prostora rsTLD registra

Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

.rs – namenjen svim zainteresovanim licima;
.co.rs – namenjen privrednim subjektima;
.org.rs – namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
.edu.rs – namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
.in.rs – namenjen fizičkim licima;
.ac.rs (delegiran) – namenjen visokoškolskim ustanovama;
.gov.rs (delegiran) – namenjen državnim institucijama.

RNIDS može naknadno omogućiti registraciju domena u okviru drugih slobodnih adresnih prostora (poddomena) rsTLD registra.

RNIDS može odlučiti da neki od adresnih prostora drugog nivoa delegira na upravljanje drugoj organizaciji ili instituciji. Uslovi i način registracije domena u okviru tako delegiranih adresnih prostora nisu regulisani ovim Opštim uslovima, već odgovarajućim pravilima organizacija ili institucija koje upravljaju delegiranim adresnim prostorima.

U svim adresnim prostorima rsTLD registra RNIDS ima pravo registracije i rezervacije domena za svoje interne potrebe, domene od posebnog značaja za državu i domene potrebne za obezbeđivanje stabilnog funkcionisanja Internet servisa.


Član 4.
Pojam registranta

Registrant je pravno ili fizičko lice, koje u skladu sa odredbama ovih opštih uslova, stiče pravo da registruje i koristi određeni domen u okviru rsTLD registra.

Registrant domena u okviru rsTLD registra može biti:

fizičko lice, srpski državljani, sa prebivalištem u Srbiji;
fizičko lice, srpski državljanin, koji nema prebivalište u Srbiji, samo preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin;
strano fizičko lice, ukoliko ima dozvolu za stalno nastanjenje u Srbiji ili preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin;
pravno lice, srpski državljanin, sa sedištem u Srbiji;
pravno lice, strani državljanin, koje nema sedište u Srbiji, preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin.


Član 5.
Pojam ovlašćenog registra

Ovlašćeni registar je pravno lice sa sedištem u Srbiji, koje poseduje ovlašćenje RNIDS za obavljanje poslova registracije domena u okviru rsTLD registra, u ime registranata, a za svoj račun.

Poslovi registracije domena podrazumevaju: registraciju novih domena, ažuriranje podataka o postojećim domenima, obnavljanje registracije postojećih domena, prenos domena između ovlašćenih registara, promenu registranta (korisnika) domena i brisanje domena.

Rad ovlašćenih registara bliže je regulisan Opštim uslovima ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.


Član 6.
Podnošenje zahteva za registraciju domena

RNIDS registruje domen po ispravno podnetom zahtevu za registraciju, koji registrant podnosi RNDIS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Registrant može da registruje jedan ili više domena u okviru rsTLD registra i za svaki podnosi poseban zahtev.

Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove ugovora o registraciji .rs domena i da je u potpunosti saglasan sa njima.


Član 7.
Podaci o registraciji

Registrant je, prilikom podnošenja zahteva za registraciju, dužan da pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu, kao i podatke o primarnom i sekundarnom DNS serveru za domen.

DNS serveri moraju da budu aktivni najkasnije do trenutka prosleđivanja zahteva za registraciju domena RNIDS-u od strane ovlašćenog registra.

Registrant je dužan da, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, dostavi RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz člana 4. ovih opštih uslova.

Ukoliko dođe do promene nekog od podataka koji se podnose uz zahtev za registraciju domena, registrant je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promene, podnese RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, zahtev za ažuriranje odgovarajućeg zapisa u WHOIS bazi rsTLD registra.


Član 8.
Izjava o dobrim namerama i odgovornost registranta

Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i svom iskrenom uverenju, registracija traženog domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo, te da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju domena istiniti i potpuni. Registrant, takođe, izjavljuje da domen ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da domen neće svesno koristiti protivno ovim načelima.

Registrant snosi isključivu odgovornost za svu štetu koja nastane RNIDS-u ili trećim licima usled davanja netačnih podataka prilikom registracije, kao i usled neovlašćenog ili protivpravnog korišćenja registrovanog domena.


Član 9.
Registracija i aktiviranje domena

RNIDS vrši registraciju domena prema pravu prvenstva.

Registrant ima pravo prvenstva na domen čiju registraciju traži, od trenutka kada RNIDS evidentira prijem njegovog zahteva, o čemu izdaje potvrdu.

Domen je registrovan kada RNIDS izvrši upis domena u WHOIS bazu rsTLD registra.

WHOIS baza rsTLD registra sadrži najmanje sledeće podatke o svakom registrovanom domenu:

naziv domena;
osnovne podatke o registrantu;
ostale kontakt podatke (kao što su administrativni, tehnički i ostali kontakti);
podatke o DNS serverima za domen;
datum i vreme registracije domena;
datum i vreme isticanja domena;
podatak o ovlašćenom registru koji je nadležan za domen.

RNIDS je dužan da domen aktivira najkasnije u roku od dvadeset četiri časa od trenutka njegove registracije.

Domen je aktivan kada RNIDS izvrši upis podataka iz WHOIS baze u DNS tabelu rsTLD registra i učini tabelu aktivnom na primarnom DNS serveru.


Član 10.
Dostupnost podataka o registrovanim domenima

RNIDS će putem WHOIS servisa činiti javno dostupnim najmanje sledeće podatke o svakom domenu registrovanom u okviru rsTLD registra:

Ukoliko je registrant pravno lice: naziv, sedište, matični broj i telefon;
Ukoliko je registrant fizičko lice: ime i prezime.

RNIDS je dužan da na obrazloženi zahtev u pisanoj formi, svakom zainteresovanom licu, u roku od tri dana od dana prijema zahteva, dostavi sledeće podatke o domenu:

Ukoliko je registrant pravno lice: naziv, matični broj, PIB, adresu sedišta, administrativni kontakt i podatak o ovlašćenom registru nadležnom za domen;
Ukoliko je registrant fizičko lice: ime i prezime, adresu prebivališta, administrativni kontakt i podatak o ovlašćenom registru nadležnom za domen.


Član 11.
Trajanje registracije domena

Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost obnavljanja registracije.

Inicijalna registracija i obnavljanje registracije domena vrše se isključivo na cele godine.


Član 12.
Obnova registracije domena

Obnovu registracije domena inicira registrant, slanjem odgovarajućeg zahteva RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, pre isteka roka registracije ili, najkasnije, u roku od 30 dana od dana isteka registracije (naknadni rok za obnovu domena).

Istekom roka registracije, RNIDS vrši deaktiviranje domena.

Istekom naknadnog roka, prestaje registracija domena.

Ako registrant izvrši obnovu registracije u naknadnom roku, početak obnove registracije biće prvi naredni dan po isteku roka prethodne registracije.

RNIDS ne može da odbije blagovremeno podnet zahtev za obnovu registracije domena.


Član 13.
Prenos domena između ovlašćenih registara

Ovlašćeni registar mora registrantu da omogući pravo izbora drugog ovlašćenog registra (novi ovlašćeni registar) za domene koje je registrant registrovao ili obnovio.

Ovlašćeni registar mora da sarađuje sa registrantom, novim ovlašćenim registrom i RNIDS u procesu prenosa domena.


Član 14.
Plaćanje usluga registracije domena

Za registraciju novih domena, obnovu registracije postojećih, te ostale poslove registracije domena definisane članom 5. ovih opštih uslova, plaća se odgovarajuća naknada.

Ovlašćeni registar plaća RNIDS-u naknadu za poslove registracije domena u trenutku podnošenja odgovarajućih zahteva RNIDS-u, a u skladu sa Opštim uslovima ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena.

Registrant plaća ovlašćenom registru naknadu za poslove registracije domena u trenutku podnošenja odgovarajućih zahteva ovlašćenom registru, a u skladu sa ugovorom koji sklopi sa njim.


Član 15.
Promena registranta domena

RNIDS vrši prenos prava na korišćenje domena sa trenutnog na novog registranta (u daljem tekstu: prenos prava) na osnovu posebnog zahteva, koji trenutni registrant podnosi RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Trenutni registrant, uz zahtev za prenos prava, podnosi ovlašćenom registru overenu izjavu, kojom potvrđuje svoju saglasnost za prenos prava na novog registranta i ovlašćuje RNIDS da obavi prenos.

RNIDS će obaviti prenos prava tek pošto od ovlašćenog registra primi original izjave.

Prenosom prava prestaje registracija domena prethodnog registranta i zasniva se registracija novog registranta, trenutkom upisa promene u WHOIS bazi rsTLD registra.


Član 16.
Rešavanje sporova oko .rs domena

RNIDS nije nadležan da rešava sporove povodom registrovanih .rs domena, već upućuje strane da sporove rešavaju pred stalnom arbitražom pri RNIDS, u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena.

Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant daje svoju izričitu saglasnost za učešće u arbitražnom postupku, ukoliko treća strana podnese tužbu protiv njega u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena. Registrant takođe, izjavljuje da će prihvatiti konačnu odluku arbitraže pri RNIDS, te da će se uzdržati od vođenja sudskog spora po bilo kom osnovu protiv RNIDS, članova arbitražnog veća i lica povezanih sa njima, povodom odluke veća donetoj po tužbi, osim ukoliko tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom.


Član 17.
Suspenzija domena

RNIDS će suspendovati domen ako se njegovom registracijom izaziva, podstiče ili raspiruje nacionalna, rasna, verska ili druga neravnopravnost, mržnja ili netrpeljivost.

RNIDS je dužan da u slučaju iz stava (1) ovog člana, odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od trenutka suspenzije, obavesti registranta o tome, uz pouku da se za zaštitu svojih prava obrati sudu.


Član 18.
Prestanak registracije domena

Registracija domena može prestati ukoliko:

RNIDS utvrdi da je registrant u zahtevu za registraciju domena naveo lažne, neispravne ili nepotpune bitne podatke o sebi, ili nije blagovremeno prijavio promenu bitnih podatka, osim ako su neispravni ili nepotpuni podaci posledica očigledne greške;
nije moguće utvrditi identitet registranta na osnovu registracionih podataka, odnosno ako registrant u roku predviđenom članom 7, stav (3) ne dostavi potrebnu dokumentaciju o svom identitetu;
nije moguće uspostaviti kontakt sa registrantom, odnosno administrativnim kontaktom za domen, iz najmanje tri pokušaja, ili ako registrant, napuštajući svoje prebivalište tj. sedište u Srbiji, ne navede za administrativni kontakt lice koje ima prebivalište tj. sedište u Srbiji;
registrant, posredstvom ovlašćenog registra, podnese zahtev za brisanje domena i overenu izjavu o saglasnosti za brisanje, trenutkom prijema izjave od strane RNIDS;
registrant, posredstvom ovlašćenog registra, ne obnovi registraciju domena do isteka naknadnog roka iz člana 12;
RNIDS izvrši prenos prava na korišćenje domena saglasno članu 15, u trenutku prenosa prava;
arbitraža pri RNIDS svojom odlukom naloži brisanje domena ili promenu registranta, danom utvrđenim tom odlukom;
nadležni sud svojom odlukom naloži brisanje domena ili promenu registranta, danom utvrđenim tom odlukom;
registrant prestane da postoji bez pravnog naslednika.

Registrant, odnosno ovlašćeni registar, nema pravo na puni ili delimični povraćaj naknade troškova inicijalne registracije ili obnove registracije domena u slučaju prestanka registracije po bilo kom osnovu iz stava (1) ovog člana.

Nakon prestanka registracije domena, po bilo kom osnovu iz stava (1) ovog člana, domen će postati raspoloživ za slobodnu registraciju u roku od 30 dana od dana prestanka registracije.


Član 19.
Izmene i dopune opštih uslova

RNIDS zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih opštih uslova, pri čemu je dužan da o tim izmenama na pogodan način obavesti registrante i ovlašćene registre, najmanje 15 dana pre stupanja izmena na snagu.


Član 20.
Jezik, rešavanje sporova i merodavno pravo

Ovi opšti uslovi sačinjeni su na srpskom jeziku. Ukoliko je tekst opštih uslova dostupan na nekom drugom jeziku, merodavna će biti verzija na srpskom jeziku.

RNIDS i registrant će sve eventualne sporove nastojati da reše pregovorima i mirnim putem. Ukoliko rešenje spora nije moguće postići pregovorima, nadležan će biti sud u Beogradu, a merodavno pravo će biti pravo koje važi u Republici Srbiji.


Član 21.
Stupanje na snagu i početak primene opštih uslova

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine RNIDS, a primenjivaće se od početka registracije domena u okviru rsTLD registra.


* * *


Dokument u pdf formatu možete preuzeti sa: http://www.rnids.yu/include/data/list0016.pdf

 
0

D.i M.e
Milan Dinić
Veliki Šiljegovac

Član broj: 20553
Poruke: 709
*.eunet.yu.

Sajt: www.milandinic.com


+2 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena24.09.2007. u 22:27 - pre 150 meseci
Citat:
valeksic: Segment ne sme da sadrži crticu na trećoj i četvrtoj poziciji.
Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

.rs – namenjen svim zainteresovanim licima;
.co.rs – namenjen privrednim subjektima;
.org.rs – namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
.edu.rs – namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
.in.rs – namenjen fizičkim licima;
.ac.rs (delegiran) – namenjen visokoškolskim ustanovama;
.gov.rs (delegiran) – namenjen državnim institucijama.


Da li je ovo standard za međunarodne komercijalne domene, nisam nešto siguran da jeste? Ako jeste, molio bih referencu u obliku veze ka stranici sa takvim podatkom.

Citat:
valeksic: Segment ne sme da sadrži crticu na trećoj i četvrtoj poziciji.
Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

.rs – namenjen svim zainteresovanim licima;
.co.rs – namenjen privrednim subjektima;
.org.rs – namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
.edu.rs – namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
.in.rs – namenjen fizičkim licima;
.ac.rs (delegiran) – namenjen visokoškolskim ustanovama;
.gov.rs (delegiran) – namenjen državnim institucijama.


I sad .co.rs i .org.rs ne mogu registrovati fizička lica? Ne vidim definiciju „privrednih subjekata“ i „ostalih registrovanih organizacija“? Za .edu.rs koje su to „organizacije“?

Citat:
valeksic: strano fizičko lice, ukoliko ima dozvolu za stalno nastanjenje u Srbiji ili preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin;


Da li ovo znači da svako strano fizičko lice može registrovati domen?

Citat:
valeksic: pravno lice, srpski državljanin, sa sedištem u Srbiji;
pravno lice, strani državljanin, koje nema sedište u Srbiji, preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin.


Kako pravno lice može da ima državljanstvo? To se drugačije kaže.

Citat:
valeksic:
Član 6.
Podnošenje zahteva za registraciju domena

RNIDS registruje domen po ispravno podnetom zahtevu za registraciju, koji registrant podnosi RNDIS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Registrant može da registruje jedan ili više domena u okviru rsTLD registra i za svaki podnosi poseban zahtev.

Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove ugovora o registraciji .rs domena i da je u potpunosti saglasan sa njima.

...


Član 9.
Registracija i aktiviranje domena

RNIDS vrši registraciju domena prema pravu prvenstva.

Registrant ima pravo prvenstva na domen čiju registraciju traži, od trenutka kada RNIDS evidentira prijem njegovog zahteva, o čemu izdaje potvrdu.

Domen je registrovan kada RNIDS izvrši upis domena u WHOIS bazu rsTLD registra.

WHOIS baza rsTLD registra sadrži najmanje sledeće podatke o svakom registrovanom domenu:

naziv domena;
osnovne podatke o registrantu;
ostale kontakt podatke (kao što su administrativni, tehnički i ostali kontakti);
podatke o DNS serverima za domen;
datum i vreme registracije domena;
datum i vreme isticanja domena;
podatak o ovlašćenom registru koji je nadležan za domen.

RNIDS je dužan da domen aktivira najkasnije u roku od dvadeset četiri časa od trenutka njegove registracije.

Domen je aktivan kada RNIDS izvrši upis podataka iz WHOIS baze u DNS tabelu rsTLD registra i učini tabelu aktivnom na primarnom DNS serveru.


Nije navedeno u kom obliku se podnosi zahtev, da li samo u elektronskom ili i u pismenom. Ako podnese registru u elektronskom obliku, kakvu potvrdu dobija da je zahtev primljen? Kako će se utvrditi ko je prvi ako više registra podnese istovremeno zahtev ili je jednom registru podneto više zahteva istovremeno (pod istovremeno podrazumevam da je to u toku perioda između dva podnošenja zahteva od strane registra RNIDSu, pošto ne znamo da li se to vrši automatski, elektronski, ručno, pismeno...)?
Čemu registri ako RNIDS opet obavlja ceo posao?

Citat:
valeksic: Član 16.
Rešavanje sporova oko .rs domena

RNIDS nije nadležan da rešava sporove povodom registrovanih .rs domena, već upućuje strane da sporove rešavaju pred stalnom arbitražom pri RNIDS, u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena.

Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant daje svoju izričitu saglasnost za učešće u arbitražnom postupku, ukoliko treća strana podnese tužbu protiv njega u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena. Registrant takođe, izjavljuje da će prihvatiti konačnu odluku arbitraže pri RNIDS, te da će se uzdržati od vođenja sudskog spora po bilo kom osnovu protiv RNIDS, članova arbitražnog veća i lica povezanih sa njima, povodom odluke veća donetoj po tužbi, osim ukoliko tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom.


E, ovo je neverovatno! Znači RNIDS je bog i iznad njega niko ne postoji za rešavanje sporova? Pa .rs domen nije njegovo privatno vlasništvo pa da se ne može obratiti sudu!

Citat:
valeksic: Član 18.
Prestanak registracije domena

Registracija domena može prestati ukoliko:

...

nije moguće uspostaviti kontakt sa registrantom, odnosno administrativnim kontaktom za domen, iz najmanje tri pokušaja, ili ako registrant, napuštajući svoje prebivalište tj. sedište u Srbiji, ne navede za administrativni kontakt lice koje ima prebivalište tj. sedište u Srbiji;


Iz kojih razloga bi se uspostavljao kontakt sa registrantom? Ovako može iz bilo kog razloga.
 
0

twiddle
Slobodan Marković
Centar za razvoj Interneta
(www.netcentar.org)
Beograd

Član broj: 1074
Poruke: 870
*.cri.co.yu.

Sajt: twitter.com/smarkovic


+82 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 01:15 - pre 150 meseci
@dime

Podela adresnog prostora: RNIDS, kao i svaki drugi ccTLD registar, ima slobodu da ga prilagodi lokalnim uslovima i potrebama. U našem slučaju, ovakva podela adresnog prostora nastala je kao posledica istorijskih razloga i ne vidim ništa sporno u tome.

Pravo na registraciju domena: Za sada je ideja da domene u okviru svih pobrojanih adresnih prostora mogu da registruju sve grupe korisnika pobrojane u članu 4. Pa šta ko proceni da mu više odgovara. Dakle, barem za sada, u tom članu ne piše da je registracija u bilo kom adresnom prostoru OGRANIČENA, već lepo piše čemu je adresni prostor generalno NAMENJEN. Ukoliko se eventualno u budućnosti odluči da se registracija ipak ograniči samo na privredne subjekte, barem nije nikakav problem definisati "privredne subjekte" ili "obrazovne institucije".

Strana fizička lica: Naravno da ne. Pročitaj molim te još jednom tekst tog člana -- lepo piše da strano fizičko lice može registrovati .rs domen ukoliko ima dozvolu za stalni boravak u Srbiji ili ukoliko navede administrativni kontakt koji je građanin Srbije. Dakle, može da ga registruje recimo direktor US Steel Serbia ili recimo, potomci Srba iz Čikaga, rođeni Ameri, koji u zahtevu kao administrativni kontakt navedu nekog od rodbine iz Srbije. :-)

Terminologija u vezi sa državljanstvom: Ti si sigurno pravnik?

Podnošenje zahteva: Da pojasnim malo taj proces -- kako ćeš ti podnositi zahtev svom ovlašćenom registru RNIDS ne zanima (da li ćeš usmeno da im diktiraš preko telefona, da li ćeš da im šalješ fax, da li ćeš ručno da popuniš formular u njihovim kancelarijama, da li ćeš koristiti njihov Web sajt itd). Ono što je definitivno izvesno jeste da će ovlašćeni registri koristiti automatizovan sistem za registraciju domena RNIDS, koji će primati isključivo elektronske poruke (u XML formatu ako te već zanima). Dakle, OR će tvoj zahtev obraditi u formu koju može da primi sistem za registraciju u RNIDS i poslaće ga njemu u tvoje ime. RNIDS će, čim primi zahtev, poslati nazad ovlašćenom registru (takođe u XML formatu) potvrdu prijema i email na tvoju email adresu. Ako podneseš zahtev na tri različita mesta tj. preko tri OR, RNIDS će prihvatiti samo onaj koji prvi pristigne, a ostale će da odbije.

Mogućnost tužbe protiv RNIDS: opet nisi pažljivo čitao tekst -- tamo piše da ćeš se uzdržati od tuženja RNIDS ili arbitražnog veća *zbog arbitražne odluke*, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Ako postoji neki spor i ako se složimo da ga reši arbitraža, nema smisla posle toga tužiti arbitre SAMO ZATO što ti se eventualno ne svidi njihova odluka, jer si na početku pristao da oni reše taj spor. Naravno, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Što se tiče mogućnosti pokretanja sudskog spora umesto arbitraže, pogledaj takođe i Pravilnik o arbitraži.

Uspostavljanje kontakta sa registrantom: naravno da može da bude bilo koji razlog. Recimo, RNIDS je izabrao baš tvoj domen na slučajnom uzorku za proveru da li je registrovan u skladu sa odredbom člana 4, ili recimo sud zatraži da uspostavi kontakt sa tobom kao vlasnikom domena zbog bilo kod razloga, ili neko sa tvog domena počne da pravi džumbus po Internetu i neki ISP zatraži da RNIDS uspostavi kontakt sa tobom, itd, itd, itd. Dakle, postoji veliki broj razloga zašto bi RNIDS imao potrebu da uspostavi kontakt sa tobom.

Pozdrav,
Sloba
 
0

Tyler Durden
Tyler Durden
Beograd

Član broj: 4312
Poruke: 3379
*.verat.net.+1365 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 07:25 - pre 150 meseci
Citat:
Član 15.
Promena registranta domena

RNIDS vrši prenos prava na korišćenje domena sa trenutnog na novog registranta (u daljem tekstu: prenos prava) na osnovu posebnog zahteva, koji trenutni registrant podnosi RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Trenutni registrant, uz zahtev za prenos prava, podnosi ovlašćenom registru overenu izjavu, kojom potvrđuje svoju saglasnost za prenos prava na novog registranta i ovlašćuje RNIDS da obavi prenos.

RNIDS će obaviti prenos prava tek pošto od ovlašćenog registra primi original izjave.

Prenosom prava prestaje registracija domena prethodnog registranta i zasniva se registracija novog registranta, trenutkom upisa promene u WHOIS bazi rsTLD registra.


Nisam siguran šta pod ovim podrazumijevate, ali ako mislite baš na orginal :) zar to nije malo nepraktično? To znači da će neko iz ovlaštenog registranta morati da dolazi kod vas i donosi vam orginale?
Beneath civilization's fragile crust, cold chaos churns...
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 10:33 - pre 150 meseci
Što se tiče registracije domena za lica koja nisu državljani Srbije, u Opštim uslovima ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena, Član 13. stav (3) se kaže da "Ako ovlašćeni registar nije registrant domena, on može biti naveden kao administrativni ili tehnički kontakt samo uz saglasnost registranta." Tako da strancu nije potrebno da traži rođaka iz Srbije, već samo da odobri registru da bude administrativni kontakt.
 
0

twiddle
Slobodan Marković
Centar za razvoj Interneta
(www.netcentar.org)
Beograd

Član broj: 1074
Poruke: 870
*.cri.co.yu.

Sajt: twitter.com/smarkovic


+82 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 11:10 - pre 150 meseci
@tyler
Promena vlasništva domena: radi se o stvari koja nije nešto što se događa baš tako često i predstavlja dosta pipavu stvar. Zato je predviđena procedura koja treba da omogući da onaj koji prenosi domen zaista to želi da uradi. Dostavljanje originala može da bude i poštom, a RNIDS će verovatno i na druge načine (telefonom) proveravati promene vlasništva, sve dok obim posla to bude dozvoljavao. Kada/ako broj prenosa prevaziđe mogućnost provera, cela procedura biće razmotrena ponovo i eventualno modifikovana. Takođe, voleo bih da čujem ako eventualno imaš neki predlog za unapređenje tog teksta.

@gost
OR kao administrativni kontakt: To u suštini jeste tačno, ali na taj način OR preuzima na sebe veliku odgovornost za upotrebu takvih domena i rizikuje da ekspresno izgubi ovlašćenje za rad ukoliko preko tog mehanizma vrši zloupotrebe. Isto važi i za svakog drugog ko odluči da se upusti u izigravanje "proxy-ja" za strance koji su zainteresovani za "abusive registrations" u okviru .rs domena. RNIDS će pažljivo kontrolisati rad ovlašćenih registara i analizirati primedbe korisnika. Ukoliko se utvrdi da neki od OR zloupotrebljava sistem, koji je postavljen liberalno kako bi pre svega građanima Srbije omogućio lakšu i bržu registraciju domena, onda će takvom OR biti trajno zabranjen rad. Slično se tokom poslednjih godinu dana desilo jednom američkom i jednom kineskom registru .eu domena, koji su se bavili sličnim malverzacijama. Ako imaš neki predlog o tome kako da se našoj dijaspori i strancima upućenim na Srbiju omogući otvaranje domena, uz sprečavanje zloupotreba, voleo bih da ga čujem.

Pozdrav,
Sloba
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 11:55 - pre 150 meseci
Zaista ne vidim razlog zašto bilo koji stranac ne bi imao mogućnost da preko OR registruje domen .rs ako pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu. Pre će naš domaći Srbin da nešto "krivinari" nego stranac. Osim toga, ne verujem da će za .rs da bude tolika pomama kao za .eu domen. I kako ćete da proverite verodostojnost podataka o fizičkom licu, preko matičnog broja možda?
 
0

Slobodan Miskovic

Član broj: 4967
Poruke: 5814
195.34.114.*+105 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 11:58 - pre 150 meseci
Nema potrebe da se nesto detaljno pregleda, za tacnos podataka je odgovoran podnosilac zahteva, u slucaju spora sa nekim drugim licem lako ce se utvrditi da li je neko na legalan nacin vlasnik domena ili nije...
 
0

twiddle
Slobodan Marković
Centar za razvoj Interneta
(www.netcentar.org)
Beograd

Član broj: 1074
Poruke: 870
*.cri.co.yu.

Sajt: twitter.com/smarkovic


+82 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 12:06 - pre 150 meseci
@gost

.rs je domen Srbije na Internetu i pre svega je namenjen građanima i firmama iz Srbije i drugima koji su na neki način u vezi sa njima. Dakle, .rs nije generički domen kao com/net/org i zbog toga se prilikom registracije favorizuju "naši". Što se tiče provere, skenirana slika pasoša ili lične karte će biti dovoljan dokaz i verovaćemo ti na reč. Ukoliko se eventualno kasnije ispostavi da si lagao, davao lažne podatke, itd. prekršio si ugovor o registraciji i ode domen. :-)
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 12:19 - pre 150 meseci
Kako mislite da privučemo strane kompanije na primer, koje su zainteresovane za naše tržište? Prvo što će hteti je domen za ovo tržište, i tu ćemo im odmah podmetnuti nogu, jer moraju da imaju tetku u nekom srpskom selu!
 
0

Slobodan Miskovic

Član broj: 4967
Poruke: 5814
195.34.114.*+105 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 12:30 - pre 150 meseci
Pedja mislim da nema razloga da se brines za strane firme. Nisu imale problema do sada nece ni od sada.
 
0

twiddle
Slobodan Marković
Centar za razvoj Interneta
(www.netcentar.org)
Beograd

Član broj: 1074
Poruke: 870
*.cri.co.yu.

Sajt: twitter.com/smarkovic


+82 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 12:30 - pre 150 meseci
@gost

Ništa lakše -- ako strane kompanije hoće da dođu, sigurno glavna motivacija nije to što će moći da dobiju .rs domen. Dakle, otvoriće poslovno predstavništvo ovde ili uspostaviti drugi oblik lokalnog prisustva i onda na ime tog predstavnika registrovati .rs domen. Dakle, srpska tetka nije requirement.

 
0

D.i M.e
Milan Dinić
Veliki Šiljegovac

Član broj: 20553
Poruke: 709
*.eunet.yu.

Sajt: www.milandinic.com


+2 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena25.09.2007. u 19:47 - pre 150 meseci
Citat:
twiddle: @dime

Strana fizička lica: Naravno da ne. Pročitaj molim te još jednom tekst tog člana -- lepo piše da strano fizičko lice može registrovati .rs domen ukoliko ima dozvolu za stalni boravak u Srbiji ili ukoliko navede administrativni kontakt koji je građanin Srbije. Dakle, može da ga registruje recimo direktor US Steel Serbia ili recimo, potomci Srba iz Čikaga, rođeni Ameri, koji u zahtevu kao administrativni kontakt navedu nekog od rodbine iz Srbije. :-)


Niasm se lepo izrazio: svako strano fizičko lice koje ima administrativni kontakt u Srbiji može da dobije domen?

Citat:
twiddle:
Podnošenje zahteva: Da pojasnim malo taj proces -- kako ćeš ti podnositi zahtev svom ovlašćenom registru RNIDS ne zanima (da li ćeš usmeno da im diktiraš preko telefona, da li ćeš da im šalješ fax, da li ćeš ručno da popuniš formular u njihovim kancelarijama, da li ćeš koristiti njihov Web sajt itd). Ono što je definitivno izvesno jeste da će ovlašćeni registri koristiti automatizovan sistem za registraciju domena RNIDS, koji će primati isključivo elektronske poruke (u XML formatu ako te već zanima). Dakle, OR će tvoj zahtev obraditi u formu koju može da primi sistem za registraciju u RNIDS i poslaće ga njemu u tvoje ime. RNIDS će, čim primi zahtev, poslati nazad ovlašćenom registru (takođe u XML formatu) potvrdu prijema i email na tvoju email adresu. Ako podneseš zahtev na tri različita mesta tj. preko tri OR, RNIDS će prihvatiti samo onaj koji prvi pristigne, a ostale će da odbije.


Da zamislimo sledeću situaciju: ja odem na sajt registra, izvršim prijavu za domen, registar pošalje poruku RNIDSu, on mu odgovori i domen je registrovan. Da li bi ovo moglo da se izvrši trenutno (kao pri registraciji međunarodnih domena)?

Citat:
twiddle: Mogućnost tužbe protiv RNIDS: opet nisi pažljivo čitao tekst -- tamo piše da ćeš se uzdržati od tuženja RNIDS ili arbitražnog veća *zbog arbitražne odluke*, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Ako postoji neki spor i ako se složimo da ga reši arbitraža, nema smisla posle toga tužiti arbitre SAMO ZATO što ti se eventualno ne svidi njihova odluka, jer si na početku pristao da oni reše taj spor. Naravno, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Što se tiče mogućnosti pokretanja sudskog spora umesto arbitraže, pogledaj takođe i Pravilnik o arbitraži.


Moguće je direktno podneti tužbu sudu? Pročitao sam ovaj deo za povredu prava itd, ali koji bi onda drugi razlog bio da neko ide na sud osim ako zna da je oštećen, niko se sa tim ne zezao da izgubi pa da plaća troškove sudu?

Citat:
twiddle: Uspostavljanje kontakta sa registrantom: naravno da može da bude bilo koji razlog. Recimo, RNIDS je izabrao baš tvoj domen na slučajnom uzorku za proveru da li je registrovan u skladu sa odredbom člana 4, ili recimo sud zatraži da uspostavi kontakt sa tobom kao vlasnikom domena zbog bilo kod razloga, ili neko sa tvog domena počne da pravi džumbus po Internetu i neki ISP zatraži da RNIDS uspostavi kontakt sa tobom, itd, itd, itd. Dakle, postoji veliki broj razloga zašto bi RNIDS imao potrebu da uspostavi kontakt sa tobom.


Hteo sam da kažem da bi ovako moglo da dođe do zloupotreba: RNIDS pokuša da kontaktira registranta, ne nađe ga, oduzme mu domen i posle kaže: „nismo uspeli da ga kontaktiramo“. A što bi registrant morao stalno da bude dostupan RNIDSu, on može da otputuje negde, ode da živi u inostranstvo ili bilo šta drugo. Naravno, sve ovo pod pretpostavkom da on nije pravio neki prekršaj korišćenjem domena. Zato mislim da bi trebalo definisati koji su to razlozi.

Citat:
Zaista ne vidim razlog zašto bilo koji stranac ne bi imao mogućnost da preko OR registruje domen .rs ako pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu. Pre će naš domaći Srbin da nešto "krivinari" nego stranac. Osim toga, ne verujem da će za .rs da bude tolika pomama kao za .eu domen. I kako ćete da proverite verodostojnost podataka o fizičkom licu, preko matičnog broja možda?


Zašto bismo davali da svako može da registruje domen pa da kupuje bulk domene za blackhat SEO, spam i slične malverzacije? Oni bi to jedva dočekali jer bi postojali milioni slobodnih domena sa dobrim imenima.
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena26.09.2007. u 12:22 - pre 150 meseci
Citat:
Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i svom iskrenom uverenju, registracija traženog domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine

Znaci li to prakticno da ce RNIDS prihvatati sva moguca imena, a brisati ih samo ako se arbitrazom ili sudskom presudom tako odluci? U jednoj od tema nize bilo je i ovakvo pitanje:
Citat:
A koji bi to tačno bio razlog zašto google.rs ne može da se registruje? (ako zanemarimo činjenicu da već postoji google.co.yu)

pa se pitam: da li bi RNIDS ipak trebalo da bude malcice proaktivniji i pretrazi WIPO bazu zasticenih robnih marki i zigova, dostupnu na:

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp

ili bi trebalo da prihvati i google.rs :-), a onda da ceka da Google reaguje i pokrene arbitrazu.

Cisto tema za razmisljanje ...
 
0

dankoj
Danko Jevtović
SezamPro
Beograd

Član broj: 157970
Poruke: 165
*.jugodata.co.yu.

Sajt: www.jevtovic.rs


Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena26.09.2007. u 13:24 - pre 150 meseci
Pozdrav svima,

Ja sam Danko Jevtović, član UO RNIDS.rs (kao i Sloba), inače jedan od partnera u SezamuPro. Pokušaću malo da pomognem u ovoj diskusiji. Samo da podsetim "zvanični" predlozi za izmene moraju ići kroz formu na www.rnids.rs sajtu (naravno ima puno smisla da prvo pretresemo ovde).

Elem, u vezi trade marks - kod nas žigova. RNIDS ne može da vrši prethodno filtriranje naziva domena jer bi to usporili proces registracije i doveli do značajnih komplikacija u radu. Kod analize problema žigova treba voditi računa da je jedna reč može biti žig više različitih firmi za različitih oblasti (probajte pretraživanje pomenute madridske baze za npr "vento"). Kao dodatna komplikacija baza zaštićenih žigova u Srbiji nije dostupna na način da bi se mogla automatizovano povezati u proceduru registracije, a ne znam po kom osnovu bi se oslanjali na bazu neke druge države.

Po mom mišljenju suština je da se stvar učini lakim za regularne korisnike domena, a neprofitabilnim za zlonamerne špekulane. Za to postoji obaveza da se zna ko je vlasnik domena (za strance zastupnik - ne samo administrativni kontakt) i proces arbitraže (što je uobičajen način kod ccTLD).

Ja očekujem da značajan broj vlasnika žigova aktivnih na tržištu već ima registrovan domen u .yu, pa će biti pokriveni tranzicijom, a da će oni koji vode računa o zaštiti svojih prava pužuriti da zauzmu svoje mesto u rs domenu.

Svima hvala na aktivnom učešću u diskusiji - Sloba i ja smo tu, pa pucajte. :)

 
0

Slobodan Miskovic

Član broj: 4967
Poruke: 5814
195.34.114.*+105 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena26.09.2007. u 13:34 - pre 150 meseci
Pitanje:

Da li ce co.yu domeni koji sada postoje imati prednost samo nad co.rs domenima ili i na .rs posto je opste poznato da ima jako malo broj domena sa .yu sufiksom.
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena26.09.2007. u 14:01 - pre 149 meseci
Da li će biti moguća registracija IDN domena (sa srpskim slovima)?
 
0

dankoj
Danko Jevtović
SezamPro
Beograd

Član broj: 157970
Poruke: 165
*.jugodata.co.yu.

Sajt: www.jevtovic.rs


Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena26.09.2007. u 14:10 - pre 149 meseci
Mislim da je u pravilniku o tranziciji (inicijalnom periodu .rs domena i gašenju .yu domena) sve prilično jasno, ali se nakupilo detalja, pa ću probati da rezimiram:

- Pre početka registracije RNIDS će da registruje domene za sopstvene potrebe i da rezerviše domene za potrebe države (u saradnji sa ministarstvom) i za potrebe funkcionisanja interneta (imena servisa itd), kao i da delegira domene koji se delegiraju (ac.rs, gov.rs)
- Početkom tranzicije će biti rezervisani svi domeni čija imena postoje u .co.yu (.yu, org.yu, edu.yu) i u odgovarajućem rs domenu i direktno u .rs
- Imena koja nisu rezervisana mogu da se registruju odmah u svim adresnim prostorima (.rs, .co.rs, org.rs, edu.rs, in.rs)
- Tokom inicijalnog perioda sadašnji vlasnici imaju pravo da registruju odgovarajući domen (.yu->.rs; .co.yu->.co.rs; .org.yu->.org.rs; edu.yu->edu.rs) PLUS imaju pravo da registruju direktno u rs ako on nije rezervisan (npr zbog nekoga ko već ima domen i .yu) ili ako ga neko ne uzme pre (to je za one koji se preklapaju).

Znači da, imaće prednost ali samo ako se ne poklapaju sa nekim postojećim .yu ili sa nekim koji će biti registrovan ili rezervisan (specijalni intres RNIDS ili države).
 
0

twiddle
Slobodan Marković
Centar za razvoj Interneta
(www.netcentar.org)
Beograd

Član broj: 1074
Poruke: 870
*.cri.co.yu.

Sajt: twitter.com/smarkovic


+82 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena26.09.2007. u 14:32 - pre 149 meseci
@dime

1. Da
2. Da, registracija ce biti trenutna, a domen ce postati aktivan u roku od 24h (u praksi ce se to verovatno biti do par sati)
3. Moguce je potpuno zaobici arbitrazu i odmah pokrenuti sudski spor. Ipak, ako se odlucis za arbitrazu, prihvatas njenu odluku u potpunosti
4. Mislim da niko iz RNIDS nece goreti od zelje da bez nekog dobrog razloga zove ljude iz WHOIS baze. To bi bilo isto kao kada bi Telekom zvao ljude iz telefonskog imenika bez ikakvog razloga :-) Isto tako, ne vidim zašto bi RNIDS, koji krvavo gradi svoj kredibilitet u zajednici, na tako jeftin i glup način dovodio svoju reputaciju u pitanje. Dakle, otimanje domena u režiji RNIDS ne vidim kao realnu opasnost.
5. Od spamera ne možeš da pobegneš, tako da to nećeš rešiti restrikcijama pri registraciji domena. Takođe, ne treba zaboraviti da, za razliku od com/net/org itd domena, registracija .rs domena NIJE refundable. Dakle, ako neko nađe matematiku za isplatu investicije od ~100.000 evra za ~10.000 .rs domena, samo napred, ali ja nešto ne vidim da se formira red takvih :-)
 
0

Slobodan Miskovic

Član broj: 4967
Poruke: 5814
195.34.114.*+105 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena26.09.2007. u 14:40 - pre 149 meseci
Citat:
- Početkom tranzicije će biti rezervisani svi domeni čija imena postoje u .co.yu (.yu, org.yu, edu.yu) i u odgovarajućem rs domenu i direktno u .rs


Cemu ovo? Ako postoji u co.yu domenu onda treba da se rezervise samo co.rs a ne i .rs, nema nikakve veze sa zdravom pamecu ovo...

Citat:
PLUS imaju pravo da registruju direktno u rs ako on nije rezervisan (npr zbog nekoga ko već ima domen i .yu) ili ako ga neko ne uzme pre (to je za one koji se preklapaju).


Ovo je totalno nepotrebno i nema veze sa zdravom logikom...
Po kom osnovu moze neko da ima pravo na domen koji nema nikakve veze sa njim? Znaci ako neko ima co.yu domen automatski mu se rezervise i .rs i co.rs, za co.rs se slazem ali cemu .rs?
 
0

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: Registar Nacionalnog ID :: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena
(Zaključana tema (lock), by twiddle)
Strane: 1 2 3 4 5 ... Dalje > >>

[ Pregleda: 24823 | Odgovora: 117 ] > FB > Twit

Postavi temu

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.