Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: Registar Nacionalnog ID :: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena
(Zaključana tema (lock), by twiddle)
Strane: 1 2 3

[ Pregleda: 14056 | Odgovora: 44 ] > FB > Twit

Postavi temu

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

valeksic
Vladimir Aleksić
Beograd

Član broj: 20451
Poruke: 325
87.237.205.*Profil

icon Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena24.09.2007. u 16:07 - pre 150 meseci
Na osnovu člana 2. i člana 6. Statuta fonda Registar nacionalnog Internet domena Srbije, skupština Registra nacionalnog Internet domena Srbije donosi


OPŠTE USLOVE UGOVORA
o radu ovlašćenih registara .rs domena

Verzija: 1.1 (od 23. septembra 2007.)

- nacrt za javnu raspravu -


Član 1.
Predmet opštih uslova

Opštim uslovima o radu ovlašćenih registara .rs domena (u daljem tekstu: opšti uslovi) utvrđuju se uslovi za akreditaciju i način rada organizacija koje u ime svojih korisnika (u daljem tekstu: registranata), a za svoj račun, obavljaju poslove registracije domena u okviru registra .rs Internet domena (u daljem tekstu: rsTLD registar), kojim upravlja Registar nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: RNIDS).


Član 2.
Definicije osnovnih pojmova

Ovlašćeni registar je pravno lice sa sedištem u Srbiji koje poseduje ovlašćenje RNIDS za obavljanje poslova registracije domena u okviru rsTLD registra.

Poslovi registracije domena podrazumevaju: registraciju novih domena, ažuriranje podataka o postojećim domenima, obnavljanje registracije postojećih domena, prenos domena između ovlašćenih registara, promenu registranta (korisnika) domena i brisanje domena.


Član 3.
Podnošenje zahteva za sticanje statusa ovlašćenog registra

Pravno lice koje želi da postane ovlašćeni registar podnosi RNIDS-u zahtev za sticanje statusa ovlašćenog registra, uz koji prilaže svu potrebnu dokumentaciju kojom potvrđuje svoj pravni status i tehničku kompetentnost za obavljanje poslova registracije domena.

Podnošenjem zahteva za sticanje statusa ovlašćenog registra, podnosilac potvrđuje da prihvata ove opšte uslove i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Na osnovu podnetog zahteva, RNIDS u roku od 14 dana odlučuje o zaključivanju ugovora o obavljanju poslova registracije domena sa podnosiocem zahteva.


Član 4.
Zaključivanje ugovora o obavljanju poslova registracije domena

Ukoliko RNIDS donese odluku o zaključivanju ugovora, sa podnosiocem zahteva zaključuje se ugovor.

Ugovorom RNIDS omogućava podnosiocu zahteva da vrši poslove registracije domena krajnjim korisnicima (registrantima), u skladu sa odredbama ovih opštih uslova, Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.

Prava dodeljena ovim ugovorom nisu ekskluzivna i RNIDS može zaključivati ugovore i sa drugim pravnim licima koja podnesu zahtev za sticanje statusa ovlašćenog registra.

Nakon zaključivanja ugovora, podnosilac zahteva dužan je da uplati RNIDS-u avans u visini naknade za registraciju najmanje 200 domen-godina u .rs adresnom prostoru rsTLD registra, prema važećem cenovniku RNIDS.


Član 5.
Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na rok od jedne godine, počevši od dana potpisivanja.

Da bi ovlašćeni registar obnovio ugovor, mora da ispuni uslov da je tokom prethodnih godinu dana izvršio registraciju, obnovu ili prenos najmanje 200 domen-godina. Ako je ovaj uslov ispunjen, ugovor će nakon isteka automatski biti produžen na period od godinu dana, osim ako ovlašćeni registar, najkasnije dva meseca pre isteka ugovora, pismenim putem, ne obavesti RNIDS da ne želi da produži ugovor.


Član 6.
Faza testiranja

Nakon zaključivanja ugovora sa RNIDS i uplate avansa iz člana 4. stav (4), a pre početka operativne registracije domena, podnosilac zahteva je dužan da prođe kroz fazu testiranja.

Faza testiranja mora biti okončana u roku od 30 dana. Ukoliko faza testiranja ne bude završena u predviđenom roku, ugovor se raskida bez mogućnosti obeštećenja podnosioca zahteva.

Svrha testiranja jeste da se proveri tehnička i operativna funkcionalnost sistema na strani podnosioca zahteva za komunikaciju sa sistemima RNIDS.

Proces testiranja vrši se u skladu sa tehničkim specifikacijama objavljenim od strane RNIDS.


Član 7.
Sticanje statusa ovlašćenog registra

Nakon uspešno obavljenog testiranja, podnosilac zahteva stiče status ovlašćenog registra.

RNIDS na svom Web sajtu objavljuje podatke o ovlašćenim registrima i promenama statusa njihovih ovlašćenja za obavljanje poslova registracije domena.


Član 8.
Tehnička osposobljenost

Ovlašćeni registar potvrđuje da poseduje tehničku osposobljenost potrebnu za uspešno izvršavanje poslova registracije domena, koristeći automatizovani sistem RNIDS, u skladu sa tehničkim specifikacijama objavljenim od strane RNIDS.

RNIDS zadržava pravo da vrši izmene i dopune tehničkih specifikacija za registraciju domena, pri čemu je dužan da obavesti ovlašćene registre o izmenama najmanje 45 dana pre njihovog stupanja na snagu.

Ukoliko se ovlašćeni registar saglasi sa predloženim izmenama i dopunama tehničkih specifikacija za registraciju domena, dužan je da sopstveni sistem uskladi sa predloženim izmenama do dana njihovog stupanja na snagu.

Davanje lažnih informacija o tehničkim nedostacima na strani RNIDS od strane ovlašćenog registra smatraće se kršenjem ugovora.

Ovlašćeni registar dužan je da RNIDS-u redovno dostavlja ažuran broj telefona za kontakt, koji će biti dostupan non-stop (24/7), radi rešavanja tehničkih i operativnih problema u vezi sa poslovima registracije domena.


Član 9.
Sredstva za obavljanje poslova registracije

RNIDS će iz uplaćenih avansa naplaćivati ovlašćenom registru naknade za obavljanje poslova registracije domena.

Ovlašćeni registar dužan je da blagovremeno vrši uplate avansa, kako bi u svakom trenutku imao dovoljno sredstava za obavljanje poslova registracije domena.

RNIDS će izdati avansni račun ovlašćenom registru narednog radnog dana od dana uplate. RNIDS će prvog radnog dana u mesecu izdati ovlašćenom registru konačni račun za domene registrovane tokom prethodnog meseca.


Član 10.
Naknada za usluge RNIDS

Visina naknade za usluge koje RNIDS naplaćuje ovlašćenim registrima utvrđuju se cenovnikom RNIDS.

RNIDS samostalno utvrđuje visinu naknada za svoje usluge.

RNIDS će ovlašćene registre obavestiti e-poštom i putem svog Web sajta o izmenama cenovnika, najmanje 30 dana pre stupanja izmena na snagu.


Član 11.
Pružanje minimuma usluge

Ovlašćeni registar ima obavezu da registrantu ponudi sve usluge registracije domena koje nudi RNIDS.

Ovlašćeni registar ima pravo da poslove registracije domena vezuje sa svojim drugim proizvodima i uslugama (npr. uz Web hosting), ali registrantima mora da ponudi i pojedinačne usluge registracije domena, bez vezivanja za druge svoje proizvode ili usluge.


Član 12.
Informisanje registranata

Ovlašćeni registar ima obavezu da blagovremeno, tačno i potpuno upozna registrante sa procesom registracije .rs domena, sadržinom svih opštih akata RNIDS kojima se reguliše ovaj proces, te svim naknadnim izmenama i dopunama.


Član 13.
Prikupljanje podataka i obrada zahteva

Ovlašćeni registar će od registranata prikupljati kompletnu i ažurnu dokumentaciju u vezi sa poslovima registracije domena, te istu prosleđivati RNIDS-u, u skladu sa procedurom i rokovima propisanim Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.

Ovlašćeni registar je dužan da u razumnoj meri proveri validnost podataka i dokumenata dobijenih od registranata, kao i da upozori registrante na moguće posledice pružanja lažnih, neispravnih ili nepotpunih podataka i dokumenata.

Tokom obavljanja poslova registracije domena, ovlašćeni registar će postupati isključivo po nalozima registranata. Ako ovlašćeni registar nije registrant domena, on može biti naveden kao administrativni ili tehnički kontakt samo uz saglasnost registranta.


Član 14.
Ažuriranje podataka o domenu

Ažuriranje podataka o postojećem domenu registrant, ili lice koje on ovlasti, može da vrši jedino slanjem zahteva RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra koji je nadležan za taj domen.

RNIDS ima pravo da menja sve podatke o postojećem domenu na osnovu pravosnažne sudske odluke, konačne odluke arbitražnog veća u sporu oko domena ili ukoliko je izmena podataka neophodna radi očuvanja tehničke stabilnosti Interneta.


Član 15.
Zaštita ličnih podataka registranata

Ovlašćeni registar dužan je da sa ličnim podacima registranata domena postupa u skladu sa zakonima kojima se reguliše zaštita ličnih podataka građana, Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena, kao i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.

Ovlašćeni registar neće ustupati lične podatke registranata trećim licima, osim po nalogu nadležnih državnih organa izdatih u skladu sa zakonom, ili radi pružanja WHOIS usluge, u skladu sa Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.


Član 16.
Mogućnost izbora drugog ovlašćenog registra

Ovlašćeni registar mora registrantu da omogući pravo izbora drugog ovlašćenog registra (novi ovlašćeni registar) za domene koje je registrant registrovao ili produžio.

Ovlašćeni registar mora da sarađuje sa registrantom, novim ovlašćenim registrom i RNIDS u procesu prenosa domena.


Član 17.
Korišćenje logotipa, žigova i imena RNIDS

Ugovor ne daje pravo ovlašćenom registru da koristi logotip, žigove i ime RNIDS, osim u slučaju eksplicitnog ovlašćenja od strane RNIDS.

RNIDS može napraviti posebne logotipe za ovlašćene registre i može im dati pravo na korišćenje takvih logotipa.


Član 18.
Poštovanje pravila

RNIDS ima pravo da vrši kontrolu rada ovlašćenih registara, njihovog odnosa prema registrantima i pridržavanja ovih opštih uslova.

Ovlašćeni registar dužan je da trajno ispunjava odredbe ovih opštih uslova i drugih relevantnih opštih akata RNIDS.

Ovlašćeni registar je dužan da se uzdrži od direktne ili indirektne saradnje sa bilo kojim ovlašćenim registrom ili drugim licem, koje krši ili podstiče na kršenje pravila. Kada primeti takvo ponašanje, ovlašćeni registar je dužan da o tome bez odlaganja obavestiti RNIDS.


Član 19.
Kršenje odredbi ugovora

Ukoliko ovlašćeni registar svojim delovanjem neopravdano opterećuje ili ometa ispravan rad mreže i servisa RNIDS, svojim delovanjem ugrožava tehničku stabilnost Interneta, ili na drugi način krši odredbe ugovora, RNIDS ima pravo da, bez prethodne najave i bez mogućnosti obeštećenja, privremeno ograniči ili potpuno onemogući ovlašćenom registru obavljanje poslova registracije domena.

Mera privremenog ograničavanja ili potpunog onemogućavanja obavljanja poslova registracije domena ne može biti određena u trajanju dužem od sedam dana bez prekida.

RNIDS će putem telefona, elektronske i regularne pošte opomenuti ovlašćenog registra o kršenju odredbi ugovora.


Član 20.
Prestanak ugovora

RNIDS može jednostrano raskinuti ugovor, bez mogućnosti obeštećenja, ukoliko ovlašćeni registar ne ispuni uslov da je tokom prethodnih godinu dana izvršio registraciju, obnovu ili prenos najmanje 200 domen-godina.

RNIDS može jednostrano raskinuti ugovor, bez mogućnosti obeštećenja, ukoliko podnosilac zahteva ne okonča period testiranja u roku predviđenom članom 6. stav (2).

RNIDS može jednostrano raskinuti ugovor, bez prethodne najave i bez mogućnosti obeštećenja, ukoliko više od dva puta tokom istog meseca ovlašćenom registru privremeno ograniči ili potpuno onemogući obavljanje poslova registracije domena, zbog kršenja odredbi ugovora.

Ovlašćeni registar može jednostrano otkazati ugovor, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana, ukoliko nije saglasan sa izmenama tehničkih specifikacija za registraciju .rs domena, izmenama cenovnika RNIDS ili izmenama ovih opštih uslova.

Ugovor može biti raskinut, bez prethodne najave i bez mogućnosti obeštećenja, u slučaju gubitka poslovne sposobnosti ovlašćenog registra po bilo kom osnovu (stečaj, likvidacija, gubitak dozvole za rad izdate od strane drugog organa itd).

Ugovor može biti raskinut ako RNDIS izgubi nadležnost za upravljanje rsTLD registrom. Ovlašćeni registar ne može tražiti obeštećenje od RNIDS za gubitke nastale zbog gubitka nadležnosti RNIDS za upravljanje rsTLD registrom.


Član 21.
Posledice raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora sa ovlašćenim registrom, po bilo kom osnovu, RNIDS će preuzeti u privremenu nadležnost sve domene za koje je taj ovlašćeni registar bio nadležan.

Odmah po prenosu domena u svoju privremenu nadležnost, RNIDS će putem e pošte obavestiti sve registrante o prestanku ugovora sa ovlašćenim registrom i uputiti ih na način prenosa svojih domena kod drugih ovlašćenih registara.

Domeni u privremenoj nadležnosti RNIDS-a mogu ostati najviše do isteka perioda na koji su registrovani, a RNIDS neće obavljati poslove registracije tokom tog perioda.

Naknada za prenos domena iz privremene nadležnosti RNIDS kod drugog ovlašćenog registra neće biti naplaćivana, a RNIDS će ovlašćenom registru kod kojeg je domen prenet, naplatiti naknadu za obnovu domena nakon isteka perioda na koji je preneti domen bio registrovan.

Po raskidu ugovora, ovlašćeni registar mora da isplati sva dugovanja prema RNIDS-u dospela do momenta raskida ugovora po bilo kom osnovu. RNIDS će nakon izmirenja dugovanja vratiti registru preostali iznos uplaćenih avansa.


Član 22.
Izmene i dopune opštih uslova

RNIDS zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih opštih uslova, pri čemu je dužan da o tim izmenama na pogodan način obavesti ovlašćene registre, najmanje 15 dana pre stupanja izmena na snagu.


Član 23.
Jezik, rešavanje sporova i merodavno pravo

Ovi opšti uslovi sačinjeni su na srpskom jeziku. Ukoliko je tekst opštih uslova dostupan na nekom drugom jeziku, merodavna će biti verzija na srpskom jeziku.

RNIDS i ovlašćeni registar će sve eventualne sporove nastojati da reše pregovorima i mirnim putem. Ukoliko rešenje spora nije moguće postići pregovorima, nadležan će biti sud u Beogradu, a merodavno pravo će biti pravo koje važi u Republici Srbiji.


Član 24.
Stupanje na snagu i početak primene opštih uslova

Ovi opšti uslovi stupaju na snagu i počinju da se primenjuju danom usvajanja od strane skupštine RNIDS.

* * *

Dokument u pdf formatu možete preuzeti sa: http://www.rnids.yu/include/data/list0015.pdf
 
0

D.i M.e
Milan Dinić
Veliki Šiljegovac

Član broj: 20553
Poruke: 709
*.eunet.yu.

Sajt: www.milandinic.com


+2 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena24.09.2007. u 21:58 - pre 150 meseci
Citat:
valeksic:
Ovlašćeni registar dužan je da RNIDS-u redovno dostavlja ažuran broj telefona za kontakt, koji će biti dostupan non-stop (24/7), radi rešavanja tehničkih i operativnih problema u vezi sa poslovima registracije domena.


Ha, ha, pa koliko njih može da obezbedi dvadeset četvoročasovno održavanje? Pa ja mislim da to ne postoji ni za registre komercijalnih domena.
Neko bi rekao da je taj uslov ovde da bi se namestio da odgovara samo određenim licima.
 
0

Slobodan Miskovic

Član broj: 4967
Poruke: 5814
77.70.71.*+105 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena24.09.2007. u 22:08 - pre 150 meseci
Pa ni RNIDS nije dostupan 24/7 na neki zvanicni broj telefona :)
 
0

webex
Milorad Tošić
Vilin grad

Član broj: 50060
Poruke: 512
*.dynamic.sbb.co.yu.

Sajt: www.webex.rs


Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena24.09.2007. u 22:08 - pre 150 meseci
Pa jasno... 200 domen-godina... 200*(neka bude) 800 dinara = 160000 = 2000 evrića... koliko firmi je spremno da uloži 2000 evra u .RS domene? Da ga ne preteraše malo? A što se tiče podrške 24/7 - to je manji problem... ne zaboravi da postoje trafike koje rade 24/7 iako od 01 do 06 nemaju neki pazar... što ne bi mogli i registri?
 
0

Slobodan Miskovic

Član broj: 4967
Poruke: 5814
77.70.71.*+105 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena24.09.2007. u 22:20 - pre 150 meseci
Citat:
A što se tiče podrške 24/7 - to je manji problem... ne zaboravi da postoje trafike koje rade 24/7 iako od 01 do 06 nemaju neki pazar... što ne bi mogli i registri?


U trafici moze da radi bilo ko ko moze da racuna na digitronu. Ovde je potrebna visoko strucna osoba za podrsku ;)
 
0

D.i M.e
Milan Dinić
Veliki Šiljegovac

Član broj: 20553
Poruke: 709
*.eunet.yu.

Sajt: www.milandinic.com


+2 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena24.09.2007. u 22:31 - pre 150 meseci
Citat:
Slobodan Miskovic: Pa ni RNIDS nije dostupan 24/7 na neki zvanicni broj telefona :)


Baš tako, a upravo bi kod njih neko morao da radi 24/7, jer je u stvari sve kod njih, čitajući ove pravilnike ne vidim uopšte svrhu registara.
 
0

webex
Milorad Tošić
Vilin grad

Član broj: 50060
Poruke: 512
*.dynamic.sbb.co.yu.

Sajt: www.webex.rs


Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena24.09.2007. u 22:42 - pre 150 meseci
Citat:
Slobodan Miskovic: U trafici moze da radi bilo ko ko moze da racuna na digitronu. Ovde je potrebna visoko strucna osoba za podrsku


Visoko stručna za šta? Sudeći po (trenutnim) pravilnicima obična sekretarica može da prosledi zahtev (i prekontroliše da li je sve u redu) za registracijom jer koliko vidim ceo sistem se nalazi kod njih, a ne kod registrara... Osim ako mi nije promakla takva informacija u pravilniku ...
 
0

twiddle
Slobodan Marković
Centar za razvoj Interneta
(www.netcentar.org)
Beograd

Član broj: 1074
Poruke: 870
*.cri.co.yu.

Sajt: twitter.com/smarkovic


+82 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena25.09.2007. u 02:21 - pre 150 meseci
@svi

Kontakt OR dostupan 24/7: UOPŠTE MI NIJE JASNO gde ste videli da se traži 24/7 PODRŠKA. To nigde ne piše. Piše da se traži da OR dostavi podatke o kontaktu koji je DOSTUPAN 24/7. To znači jedino i samo ovo: RNIDS mora da ima broj telefona koji može da okrene u bilo koje doba dana ili noći i da sa druge strane dobije osobu koja može u razumno vreme da pokrene rešavanje eventualnog problema. Da nacrtam: OR daje RNIDS-u telefon i kaže -- na ovaj telefon možete da pozovete u bilo koje doba dana ili noći, zlu ne trebalo, pa ćemo problem da primimo k znanju i učinimo sve da ga rešimo u razumnom roku (ujutru, tokom dana, sutra, do kraja nedelje). Dakle, ne vidim uopšte prostor za dalje razvijanje sumanute priče o tome kako formulacija "kontakt dostupan 24/7" navodno znači da OR treba da *zapošljava* inženjera elektrotehnike (ili bilo koga drugog) koji će vedar i čio da se javlja u 5.15 ujutro, spreman da za minut popravi pogrešno podešenu DNS zonu.

@Slobodan Mišković
24/7 dostupnost RNIDS: RNIDS *jeste* dostupan 24/7 za rešavanje svih eventualnih panika i to je inače već decenijama osnovni uslov za svaku organizaciju tog tipa na Internetu. Dakle, ako se ikada eventualno bude pojavio neki problem sa glavnim DNS-ovima za .rs ili .yu, ICANN/RIPE/itd imaju na raspolaganju broj telefona više osoba koje mogu da kontaktiraju. Isto tako, kada krene registracija domena, OR će imati osobu za kontakt koju će moći da pozovu u RNIDS u bilo koje doba u slučaju neke panike. Ne očekujem baš nikakve probleme ili zloupotrebe u vezi s tim, jer svako ko se profesionalno bavi administracijom sistema u stanju je da obavi "dijagnostiku i trijažu" problema i razlikuje šta su PANIKE koje zahtevaju trenutni kontakt, a šta su problemi nižeg prioriteta koji mogu da sačekaju jutro ili problemi koji mogu da se rešavaju po nižem prioritetu preko emaila.

@webex
Inicijalni paket od 200 domen-godina za OR: odlično si pitanje postavio -- "koliko firmi je spremno da uloži 2000 evra u .RS domene?" Ako neko ne veruje da će da rasproda 200 .rs domena, onda nema ni razloga da razmišlja o tome da postane ovlašćeni registar. Da se razumemo: svaki individualni korisnik ili firma će moći da registruje (preko OR) neograničeni broj domena. Dakle, individualni korisnici ili firme neće morati da postanu OR da bi mogli da registruju domen. Takođe, male hosting/web dizajn/content providing/itd. firme će moći za svoje klijente potpuno legalno i lako da registruju (preko OR) neograničen broj domena. Dakle, ni oni neće morati da postanu OR da imali mogućnost da registruju domene za svoje potrebe. OR su po definiciji organizacije koje su najdirektnije zainteresovane da drugima pružaju usluge registracije i održavanja velikog broja domena (misli se -- stotine, hiljade i desetine hiljada domena). Ako tako postaviš situaciju, videćeš da je cifra od 200 domen-godina vrlo vrlo VRLO razumna investicija. Namerno kažem investicija, jer to nisu pare koje RNIDS uzima za svoj ćef, već OR zapravo unapred kupuje paket domena, koje odmah može da pruži svojim korisnicima. Napokon, niko normalan neće da ide kod ICANN, daje 10k+ USD ICANN-u/Verisignu/itd. da bi postao OR com/net/org domena, samo da bi imao pravo da direktno registruje 10-20 com/net/org domena za sebe ili za 10-20 svojih klijenata, već će da ode kod GoDaddy, Tucows i drugih organizacija koje su specijalizovane za (malo)prodaju domena.

Pozdrav,
Sloba
 
0

Slobodan Miskovic

Član broj: 4967
Poruke: 5814
77.70.71.*+105 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena25.09.2007. u 09:32 - pre 150 meseci
Ma razumeo sam te Slobo, samo je doslo do zabune jer sam mislio da RNIDS ima 24/7 podrsku ka krajnjim korisnicima domena.
Kad razmislim bolje je da ta podrska bude izmejdu distributera i registra pa da distributer bude veza izmedju RNIDS i korinika nego da registar brine o svim korisnicima
 
0

webex
Milorad Tošić
Vilin grad

Član broj: 50060
Poruke: 512
*.dynamic.sbb.co.yu.

Sajt: www.webex.rs


Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena25.09.2007. u 09:34 - pre 150 meseci
Citat:
twiddle: @svi
@webex
Inicijalni paket od 200 domen-godina za OR: odlično si pitanje postavio -- "koliko firmi je spremno da uloži 2000 evra u .RS domene?" Ako neko ne veruje da će da rasproda 200 .rs domena, onda nema ni razloga da razmišlja o tome da postane ovlašćeni registar. Da se razumemo: svaki individualni korisnik ili firma će moći da registruje (preko OR) neograničeni broj domena. Dakle, individualni korisnici ili firme neće morati da postanu OR da bi mogli da registruju domen. Takođe, male hosting/web dizajn/content providing/itd. firme će moći za svoje klijente potpuno legalno i lako da registruju (preko OR) neograničen broj domena. Dakle, ni oni neće morati da postanu OR da imali mogućnost da registruju domene za svoje potrebe. OR su po definiciji organizacije koje su najdirektnije zainteresovane da drugima pružaju usluge registracije i održavanja velikog broja domena (misli se -- stotine, hiljade i desetine hiljada domena). Ako tako postaviš situaciju, videćeš da je cifra od 200 domen-godina vrlo vrlo VRLO razumna investicija. Namerno kažem investicija, jer to nisu pare koje RNIDS uzima za svoj ćef, već OR zapravo unapred kupuje paket domena, koje odmah može da pruži svojim korisnicima. Napokon, niko normalan neće da ide kod ICANN, daje 10k+ USD ICANN-u/Verisignu/itd. da bi postao OR com/net/org domena, samo da bi imao pravo da direktno registruje 10-20 com/net/org domena za sebe ili za 10-20 svojih klijenata, već će da ode kod GoDaddy, Tucows i drugih organizacija koje su specijalizovane za (malo)prodaju domena.


Slobo,

Hvala na odgovoru ali nisam 100% ubeđen da je to dobar metod... možda je neka mala firma (recimo kao moja) zainteresovana da postane OR ali trenutno nema mogućnosti da uloži 2000+ evra za domene... a recimo da ima želju i znanje da postane OR. I niko nezna da će baš ta firma da proda 10K+ domena... meni ovo liči na odbijanje malih da uđu u posao... no dobro... ako RNIDS tako odluči mi ne možemo da se bunimo ...
 
0

flylord
Ilić Aleksandar
Simplicity d.o.o.
Nis/Uzice

Član broj: 2954
Poruke: 3859
*.dynamic.sbb.co.yu.

ICQ: 4849714


+68 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena25.09.2007. u 12:24 - pre 150 meseci
@webex: to se resava tako sto se nas nekolko malih udruzimo i kreiramo svoj OR. Jednostavno neke poslove i ne treba da rade male firme.
 
0

webex
Milorad Tošić
Vilin grad

Član broj: 50060
Poruke: 512
*.dynamic.sbb.co.yu.

Sajt: www.webex.rs


Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena25.09.2007. u 12:36 - pre 150 meseci
Citat:
flylord: @webex: to se resava tako sto se nas nekolko malih udruzimo i kreiramo svoj OR.


Može i tako... Jel to ponuda

Citat:
flylord: Jednostavno neke poslove i ne treba da rade male firme.


Slažem se da neke poslove ne treba da rade male firme ali moraš priznati da ovo nije toliko veliki posao da ga ne bi mogli raditi i mali... mada, to je samo moje lično mišljenje... biće kako odluči skupština RNIDS.
 
0

flylord
Ilić Aleksandar
Simplicity d.o.o.
Nis/Uzice

Član broj: 2954
Poruke: 3859
*.dynamic.sbb.co.yu.

ICQ: 4849714


+68 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena25.09.2007. u 12:48 - pre 150 meseci
Nije veliki posao, ali je nekako logicnije da ce velika firma duze da postoji (ne mora da znaci), da ce lakse da se izbori sa problemima, da ima bolju podrsku, nego neka mala. Sto ti rece, ovo je samo moje misljenje.
I naravno, ja bih prvi hteo da budem OR.

Citat:
webex: Može i tako... Jel to ponuda.


da, jeste ponuda.
 
0

SmilieBG
Aleksandar Skodric
NL

Član broj: 13094
Poruke: 1821
194.123.136.*+3 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena27.09.2007. u 10:18 - pre 149 meseci
Zaboravljate sta je core business registracije domena.

Nijednom design studiju, programerskom birou i slicnim firmama ne sme registracija domena da bude core business, vec samo sporedna (neizbezna) stvar.

Sa druge strane OR-ov biznis core jeste registracija domena. Njemu nije bitna izrada web sajtova, programiranje za krajnje musterije ili izrada logo-a.

Prema tome, potpuno se slazem sa odlukom RNIDS-a da male partije na ovaj nacin (fino) odbije od ideje da negde u podrumu drze 2 DNS servera i registruju 10 domena godisnje.

Poz,
Sale
=========
Uporedi cene i karakteristike za vise od 10.000 proizvoda, izmedju ostalog:
Digitalni foto-aparati
Mobilni telefoni
Skolski pribor
=========
 
0

SmilieBG
Aleksandar Skodric
NL

Član broj: 13094
Poruke: 1821
194.123.136.*+3 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena27.09.2007. u 10:19 - pre 149 meseci
A sad, malo opsirniji odgovor (poslacu ga i zvanicno preko RNID sajta) na dati predlog ugovora:

Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena

Clan 3: Pored tehnicke kompetentnosti, treba uvesti i administrativnu kompetentnost. Ovo, da bi se izbegli dugi i mukotrpni sporovi usled ne azurirane administracije.

Clan 5: Uvesti da se i u produzivanju ugovora ponovo proveri tehnicka i administrativna sposobnost registra da vrsi poslove obavljanja registracija domena.

Clan 6: Gde je referenca ka dokumentu koji opisuje proces faze testiranja. Iz navedenog clana, taj proces moze biti i jednostavno, usmeno pitanje: Jel' mozes? Mogu! Ajde onda...

Clan 8: RNIDS mora 45 dana unapred da obavesti o izmeni registracionog sistema - OK. Medjutim, treba uvesti da RNIDS mora imati slobodu, da usled vecih havarija na sistemu ima pravo, bez prethodnog upozorenja da vrsi izmene / zatvaranje sistema radi ocuvanja samog sistema.

Clan 8: Registrima omoguciti, da pored saglasnosti mogu i sami ucestvovati u debati o predlozenim izmenama RNIDS sistema. Takodje, kreirati proces kojim ce registri moci da dostavljaju svoje predloge i zelje u izmenama postojeceg sistema.

Clan 9: Ocito je izabran koncept pre-paid sistema. Sta se desava u sledecim slucajevima:
- registar prestaje sa postojanjem, medjutim jos uvek ima 250.000 dinara u pre-paidu kod RNIDS-a;
- Koliko dugo traje procedura od trenutka uplate avansa, do raspolaganja tim sredstavima kod RNIDS-a?
- U kolikoj meri RNIDS obavestava registra u slucaju da je raspolozivi avans pri kraju? Primer: 1-og u mesecu registar ima jos avansa za 500 domena. Medjutim, usled marketinske akcije, registar registruje 450 domena do 6-og u mesecu. Da li RNIDS obavestava u ovom slucaju registra da mu je preostalo jos samo 50 domena?
- sta se desava u slucaju da registar zatrazi registraciju domena abc.co.rs, medjutim nema dovoljno sredstava na racunu. U medjuvremenu, neko drugi takodje zatrazi isti domen. Da li je domen prvog registra u tom slucaju u nekoj 'wait' fazi, tj da se ceka odredjeni period na podmirivanje racuna ili se domen automatski pripisuje drugom registru?

Clan 10: Previse slobode u: RNIDS samostalno utvrđuje visinu naknada za svoje usluge. Mislim da bi bilo postenije da se cena odredjuje na osnovu neke ekonomske studije, ponude i potraznje i slicno. Takodje, ukoliko RNIDS dobije finansijska sredstva od vlade ili drugih organizacija, da bi to trebalo da utice na formiranje cena registracije domena.

Clan 11: "Ovlašćeni registar ima obavezu da registrantu ponudi sve usluge registracije domena koje nudi RNIDS." Ne korektno. Ukoliko ja, kao registar ne zelim da ponudim opciju transfera domena ka meni, onda je to politika moje firme i moje kuce. Ne moze i ne sme me RNIDS obavezati da to moram da radim. Naravno, transfer od mene ka drugom registru mora biti obavezan.

Clan 12: trebalo bi da bude opsirnije, u smislu: pre potpisivanja ugovora je RNIDS u obavezi da upozna registra sa svim pravilima. Kada je ugovor jednom potpisan, RNIDS je ubavezi da sve registre informise o izmenama u radu RNIDS-a.

Clan 13: Zasto se kompletna dokumentacija prosledjuje RNIDS-u? Ovim se samo povecavaju celokupni troskovi registracije, te samim tim i cena registracije domena. Zasto voditi kompletnu administraciju za sve registrante? Uzmimo primer Holandskog NIC-a: Sva dokumentacija koju registar od registranta pribavi, ostaje kod samog registra. NIC nakon toga, vrsi samo provere dokumenata slobodnom proverom, odnosno ne najavljeno se od x broja registara zatrazi x broj dokumenata za registrovane domene.

Clan 13: Sta se desava u slucaju kada registar zeli za sebe da registruje domen? U tom slucaju je registar istovremeno i registrant. Odnosno, ovlascuje samog sebe. Nisam upoznat sa zakonom, te ne znam ima li ovde sukoba interesa ili slicno?

Clan 14: Mozda, na neki nacin uvesti da registri budu u obavezi da jednom godisnje (kada se produzuje registracija domena), jos jednom sa registrantom provere ispravnost podataka registracije domena. Na ovaj nacin se izbegava da za 5 godina pola registrovanih domena nema ispravne e-mail adrese ili telefone.

Clan 15: Omoguciti takozvanu opt-out opciju prilikom registracije domena. Ovo znaci da se domen registruje na ime registra, dok je u ugovoru izmedju registra i registranta domen punosnazno registrovan za konacnog registranta. Na ovaj nacin se omogucavaju sledece stvari:
- registracija ekonomski bitnih domena, recimo: svetski poznata kompanija X zeli da plasira nov proizvod na trziste pod nazivom XYZ. Ukoliko kompanija registruje domen sa svojim podacima, izlaze se riziku da ce taj proizvod biti 'prepoznat' i da ce odredjene partije izvuci materijalnu korist ili pak biti u stanju da ucine bitnu materijalnu stetu toj kompaniji. U slucaju opt-out opcije, domen ce biti registrovan, dakle bez rizika da ta kompanija izgubi virtualno mesto za nov proizvod, a opet nece se izlagati riziku da domen bude povezan sa proizvodom / kompanijom koja ga planira tek plasirati (najlaski primer: gmail);
- registracija od strane kompanija za koju se smatra da je izlozena potencijalnog opasnosti, te iz tih razloga ne zeli da ima javno prikazane podatke: na primer, razne firme koje se bave zastitom, legalnim tajnim poslovima i slicno.

Clan 21: Privremeno preuzimanje domena - greska! Domene ostaviti pod tim registrom, kojem je onemoguceno da raspolaze domenima, a registrante obavestiti da u najkracem mogucem roku prebace domene kod drugog registra! Takodje, troskove prenosa domena ukinuti novim registrima u ovakvim slucajevima.

Clan 23: Izbaciti 'mirnim putem' - kakva nebuloza. Pa sigurno da RNIDS nece potsticati bilo fizicki bilo verbalni sukob, besmislica je ovo naglasavati.

Poz,
Sale
=========
Uporedi cene i karakteristike za vise od 10.000 proizvoda, izmedju ostalog:
Digitalni foto-aparati
Mobilni telefoni
Skolski pribor
=========
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena27.09.2007. u 12:57 - pre 149 meseci
Citat:
Clan 23: Izbaciti 'mirnim putem' - kakva nebuloza. Pa sigurno da RNIDS nece potsticati bilo fizicki bilo verbalni sukob, besmislica je ovo naglasavati.


Odlicno primeceno. :-)))

Prikladan termin je "vansudskim putem" ili "vansudskim poravnanjem".

A moze i moderniji termin "medijacija". :-)
 
0

SmilieBG
Aleksandar Skodric
NL

Član broj: 13094
Poruke: 1821
194.123.136.*+3 Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena27.09.2007. u 13:40 - pre 149 meseci
Moram ovako offtopic sad malo:
@Gost - ajde mi cimni mail (aleksandar at skodric dot com) ili PP, posto vidim nesto zanimljivo iz tvoje IP adrese :)
Sorry za offtopic...
=========
Uporedi cene i karakteristike za vise od 10.000 proizvoda, izmedju ostalog:
Digitalni foto-aparati
Mobilni telefoni
Skolski pribor
=========
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena27.09.2007. u 15:31 - pre 149 meseci
Clan 2, stav 1:

dopuniti stav tako da glasi:

Ovlasceni registar je pravno lice sa sedistem u Srbiji UPISANO U REGISTAR ODOBRENJA ZA PRUZANJE INTERNET USLUGA IZDATIM OD RATEL koje poseduje ovlascenje od RNIDS za obavljanje poslova registracije domena u okviru rsTLD registra.
 
0

dankoj
Danko Jevtović
SezamPro
Beograd

Član broj: 157970
Poruke: 165
*.jugodata.co.yu.

Sajt: www.jevtovic.rs


Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena27.09.2007. u 20:27 - pre 149 meseci
Evo ja da probam (bar za neke tačke) ukratko, pa ako treba vratićemo se :)

>>Clan 6: Gde je referenca ka dokumentu koji opisuje proces faze testiranja. Iz navedenog clana, taj proces moze biti i jednostavno, usmeno pitanje: Jel' mozes? Mogu! Ajde onda...
------------------------
Dokument još nije sačinjen, svakako će to biti pre nego što krenu da se prijavljuju ovlašćeni registri. Predviđen je model Web servisa, naravno sa zaštitom. Testiranje bi trebalo da bude na test sistemu i da OR sa ekipom iz RNIDS prođe i utvrdi celu proceduru rada. Tako bi komisija RNIDS trebalo da psoeti OR i da se na kraju sačini zapisnik o testiranju.

>>Clan 8: RNIDS mora 45 dana unapred da obavesti o izmeni registracionog sistema - OK. Medjutim, treba uvesti da RNIDS mora imati slobodu, da usled vecih havarija na sistemu ima pravo, bez prethodnog upozorenja da vrsi izmene / zatvaranje sistema radi ocuvanja samog sistema.
------------------------
To pravo je naravno zadržano i nema veze sa ovim članom. Radi se npr. o izmenama protokola kojim se šalju transakcije i ovaj član štiti OR od naglih izmena.

>>Clan 8: Registrima omoguciti, da pored saglasnosti mogu i sami ucestvovati u debati o predlozenim izmenama RNIDS sistema. Takodje, kreirati proces kojim ce registri moci da dostavljaju svoje predloge i zelje u izmenama postojeceg sistema.
------------------------
RNIDS će sve pare dobijati od ovlašćenih registara, proces saradnje mora da postoji po svim pitanjima i RNIDS će svakako morati da vodi računa o OR pri svim izmenama. Nema potrebe za posebnim članom koji bi ovo predviđao kao ugovornu obavezu. Dodatno, OR mogu biti i članovi skupštine RNIDS.

>>Clan 9: Ocito je izabran koncept pre-paid sistema. Sta se desava u sledecim slucajevima:
>>- registar prestaje sa postojanjem, medjutim jos uvek ima 250.000 dinara u pre-paidu kod RNIDS-a;
------------------------
Regulisano članovima 20. i 21.

- Koliko dugo traje procedura od trenutka uplate avansa, do raspolaganja tim sredstavima kod RNIDS-a?
------------------------
Jedan radni dan. U skladu sa zakonom o PDV predviđeno da RNIDS izdaje i avansi račun.

>>- U kolikoj meri RNIDS obavestava registra u slucaju da je raspolozivi avans pri kraju? Primer: 1-og u mesecu registar ima jos avansa za 500 domena. Medjutim, usled marketinske akcije, registar registruje 450 domena do 6-og u mesecu. Da li RNIDS obavestava u ovom slucaju registra da mu je preostalo jos samo 50 domena?
------------------------
Ne. U okviru Web servisa će postojati upit za OR da može da proveri stanje. Postojaće i Windows aplkacija za OR koja će (koristeći isti taj web servis) moći da mu pokaže stanje. Možda može da se šalje i email kada padne ispod neke kvote. Jednom mesečno će RNIDS slati račun na kome će se videti koliko avansa je opravdano.

>>- sta se desava u slucaju da registar zatrazi registraciju domena abc.co.rs, medjutim nema dovoljno sredstava na racunu. U medjuvremenu, neko drugi takodje zatrazi isti domen. Da li je domen prvog registra u tom slucaju u nekoj 'wait' fazi, tj da se ceka odredjeni period na podmirivanje racuna ili se domen automatski pripisuje drugom registru?
-----------------------
Ako nema para na avansu Web servis transakcija se odbija i domen se ne upisuje u wait-listu. U datom primer drugi registar dobija domen.

>>Clan 10: Previse slobode u: RNIDS samostalno utvrđuje visinu naknada za svoje usluge. Mislim da bi bilo postenije da se cena odredjuje na osnovu neke ekonomske studije, ponude i potraznje i slicno. Takodje, ukoliko RNIDS dobije finansijska sredstva od vlade ili drugih organizacija, da bi to trebalo da utice na formiranje cena registracije domena.
-----------------------
A ko formira ekonomsku studiju - "Institut za udruženi rad" kome plaća RNIDS da napišu šta im se kaže? Nakadne utvrđuje upravni odbor koga bira skupština. Pozivam što više zainteresovanih da postanu članovi (uključe se u skupštinu) i time "stabiliziju odlučivanje".

>>Clan 11: "Ovlašćeni registar ima obavezu da registrantu ponudi sve usluge registracije domena koje nudi RNIDS." Ne korektno. Ukoliko ja, kao registar ne zelim da ponudim opciju transfera domena ka meni, onda je to politika moje firme i moje kuce. Ne moze i ne sme me RNIDS obavezati da to moram da radim. Naravno, transfer od mene ka drugom registru mora biti obavezan.
------------------------
Ova obaveza je uvedena da bi se sprečili OR da usluge registracije domena prodaju iskljičivo uz svoje hosting usluge i time "zatvore tržište"

>>Clan 12: trebalo bi da bude opsirnije, u smislu: pre potpisivanja ugovora je RNIDS u obavezi da upozna registra sa svim pravilima. Kada je ugovor jednom potpisan, RNIDS je ubavezi da sve registre informise o izmenama u radu RNIDS-a.
-------------------------
Smisao je da je OR dužan da objasni kupcu domena šta kupuje (zaštita tržišta i korisnika), a ne da RNIDS objašnavja OR-u.

>>Clan 13: Zasto se kompletna dokumentacija prosledjuje RNIDS-u? Ovim se samo povecavaju celokupni troskovi registracije, te samim tim i cena registracije domena. Zasto voditi kompletnu administraciju za sve registrante? Uzmimo primer Holandskog NIC-a: Sva dokumentacija koju registar od registranta pribavi, ostaje kod samog registra. NIC nakon toga, vrsi samo provere dokumenata slobodnom proverom, odnosno ne najavljeno se od x broja registara zatrazi x broj dokumenata za registrovane domene.
-------------------------
Vrlo jednostavno. Ne možemo računati na to da će OR trajno čuvati dokumentaciju. Sasvim mogu da zamislim nekoga ko neće više da se bavi tim poslom i pobaca svu dokumentaciju ili nekoga ko je od početka vrlo neažuran. Trpeli bi korisnici domena, a od njihovog nezadovoljstavi RNIDS koje je dao odobrenje takvom registru. Zato se u kraljnoj liniji RNIDS mora osloniti na sebe.
Procedura će da prevditi slanje skeniranih dokumenata elektronskom poštom. RNIDS će raditi proveru dokumentacje uzorkovanjem.

>>Clan 13: Sta se desava u slucaju kada registar zeli za sebe da registruje domen? U tom slucaju je registar istovremeno i registrant. Odnosno, ovlascuje samog sebe. Nisam upoznat sa zakonom, te ne znam ima li ovde sukoba interesa ili slicno?
-----------------------
Nema problema, nije delovalo da je rečenica zbunjiva. Smisao je da ako OR registruje za sebe onda je prirodno on kontakt, a ako registruje sa kupca onda može sebe da stavi kao kontakt isključivo uz saglasnost kupca. To stoji da spreči da OR nasilno stavlja sebe kao kontakt iako kupci to ne žele (takva ponašanje izaziva sumnje u namere ka preuzimanju domena).

>>Clan 14: Mozda, na neki nacin uvesti da registri budu u obavezi da jednom godisnje (kada se produzuje registracija domena), jos jednom sa registrantom provere ispravnost podataka registracije domena. Na ovaj nacin se izbegava da za 5 godina pola registrovanih domena nema ispravne e-mail adrese ili telefone.
------------------------
Registracija može da se produžuje i na 10 godina. Ja lično ne bih uvodio dodatne obaveza proveravanja, ali sugestija ima osnova. Sa druge strane ako vlasnik domena ne ažurira svoje podatke rizikuje da mu domen bude uzet (tako je i sa com domenima). Kao i o svakom vlasništu i o virtuelnoj imovini (domenima) se mora brinuti.

>>Clan 15: Omoguciti takozvanu opt-out opciju prilikom registracije domena. Ovo znaci da se domen registruje na ime registra, dok je u ugovoru izmedju registra i registranta domen punosnazno registrovan za konacnog registranta. Na ovaj nacin se omogucavaju sledece stvari:
- registracija ekonomski bitnih domena, recimo: svetski poznata kompanija X zeli da plasira nov proizvod na trziste pod nazivom XYZ. Ukoliko kompanija registruje domen sa svojim podacima, izlaze se riziku da ce taj proizvod biti 'prepoznat' i da ce odredjene partije izvuci materijalnu korist ili pak biti u stanju da ucine bitnu materijalnu stetu toj kompaniji. U slucaju opt-out opcije, domen ce biti registrovan, dakle bez rizika da ta kompanija izgubi virtualno mesto za nov proizvod, a opet nece se izlagati riziku da domen bude povezan sa proizvodom / kompanijom koja ga planira tek plasirati (najlaski primer: gmail);
- registracija od strane kompanija za koju se smatra da je izlozena potencijalnog opasnosti, te iz tih razloga ne zeli da ima javno prikazane podatke: na primer, razne firme koje se bave zastitom, legalnim tajnim poslovima i slicno.
---------------------------
Ovo mi ne deluje kao čest slučaj, pa ne bih komplikovao pravilnike. Uostalom stvar je rešiva: Stvarni vlasnik domena sačini ugovor sa kim hoće (advokatom, ovlašćenim registrom itd) da ovaj kupi domen na svoje ime, ali da je u obavezi da mu ga (u nekom roku ili kada stvarni vlasnik zatraži) prenese bez dodatne naknade. Tajnost zagarantovana, njihov ugovor štiti stvarnog vlasnika, RNIDS ne komplikuje baze i život. Ne vidim da RNIDS treba da pruža mehanizme za skrivanje naziva registranta.

>>Clan 21: Privremeno preuzimanje domena - greska! Domene ostaviti pod tim registrom, kojem je onemoguceno da raspolaze domenima, a registrante obavestiti da u najkracem mogucem roku prebace domene kod drugog registra! Takodje, troskove prenosa domena ukinuti novim registrima u ovakvim slucajevima.
----------------------------
Ne vidim suštinsku razliku. Taj registar više nije ovlašćen i ukida mu se pristup RNIDS-u. Takvi domeni moraju dobiti poseban tretman - najlakše da ih privremeno preuzme RNIDS (samo u tehničkom smislu kao što je i opisano). I predviđeno je da nema dodatnog plaćanja. Ako imaš konkretan predlog teksta izmene nekih članova svakako pošalji

>>Clan 23: Izbaciti 'mirnim putem' - kakva nebuloza. Pa sigurno da RNIDS nece potsticati bilo fizicki bilo verbalni sukob, besmislica je ovo naglasavati.
---------------------------
Pisali neki pravnici, ja nisam pa ne znam. Kada se završi javna rasprava gledaće još neki pravnici... :)

Danko
 
0

Gost
Profil

icon Re: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena27.09.2007. u 20:29 - pre 149 meseci
Citat:
Ovlasceni registar je pravno lice sa sedistem u Srbiji UPISANO U REGISTAR ODOBRENJA ZA PRUZANJE INTERNET USLUGA IZDATIM OD RATEL

Ne bih se bas slozio s tim. Registracija kod RATEL-a je predvidjena za provajdere. OR moze da bude i neko ko se ne bavi pruzanjem usluga pristupa Internetu. To moze da bude, recimo, mala web dizajnerska firma, koji cak ne mora da ima ni svoje servere, vec moze da ih iznajmljuje. A za takvu nije potrebna nikakva licenca.
 
0

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: Registar Nacionalnog ID :: Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena
(Zaključana tema (lock), by twiddle)
Strane: 1 2 3

[ Pregleda: 14056 | Odgovora: 44 ] > FB > Twit

Postavi temu

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.