Srodne teme
Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

Pretplata za držav­nu RTS

[es] :: Udruženje korisnika telekomunikacija :: Pretplata za držav­nu RTS

Strane: 1 2 3 4 5 ... Dalje > >>

[ Pregleda: 35334 | Odgovora: 209 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

neca
ERP Consultant
Smederevo

Član broj: 1460
Poruke: 1283

ICQ: 129255214


+92 Profil

icon Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 20:17 - pre 207 meseci
Citat:

BE­O­GRAD - Evi­den­ti­ra­njem ra­dio-te­le­vi­zij­skih sta­ni­ca u Sr­bi­ji utvr­đe­no je da je nji­hov broj 755, bez RTS-a, što je du­plo ma­nje od pro­ce­na iz­no­še­nih u jav­no­sti. Na­i­me, u Sr­bi­ji tre­nut­no ima 543 ra­dio sta­ni­ce i 73 te­le­vi­zi­je, dok je onih ko­ji isto­vre­me­no emi­tu­ju i ra­dio i te­le­vi­zij­ski pro­gram 139.
Ovo je, me­đu­tim, pre­vi­še za naš pro­stor, oce­nio je ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re pred­sed­nik Sa­ve­ta za ra­di­o­di­fu­zi­ju Ne­nad Ce­kić, ko­ji je pred­sta­vlja­ju­ći osno­ve na­cr­ta Stra­te­gi­je raz­vo­ja ra­dio-di­fu­zi­je u Sr­bi­ji, oce­nio da će se to pi­ta­nje re­ši­ti pu­tem kon­kur­sa za do­de­lu fre­kven­ci­ja. Tran­sfor­ma­ci­ja RTS-a ključ­na je za uvo­đe­nje re­da u etru. Ona bi, pre­ma Ce­ki­će­vim re­či­ma mo­gla bi­ti okon­ča­na na je­sen, ali pred­u­slov je uvo­đe­nje pret­pla­te.
- Pret­pla­tom će se one­mo­gu­ći­ti bi­lo ko­joj vla­sti da kon­tro­li­še RTS i gra­đa­ni­ma je bo­lje da je pla­ća­ju i da oni kon­tro­li­šu tu ku­ću, ne­go što to či­ne ova­ko, ne­vi­dlji­vo - kroz raz­ne po­re­ze, dok je stvar­na kon­tro­la u ru­ka­ma države - ka­zao je on.
Tak­sa na elek­trič­no bro­ji­lo naj­e­fi­ka­sni­ji je na­čin, ali pro­blem je, upo­zo­rio je pred­sed­nik Sa­ve­ta, što je di­rek­tor EPS-a od­bio da se ti­me ba­vi, uz obra­zlo­že­nje da to "po­li­tič­ki ni­je u re­du". Ce­kić je na­ja­vio da će se o to­me raz­go­va­ra­ti u Vla­di, ali i o du­gu RTS-a od oko 30 mi­li­o­na evra. Jer, je, ka­ko je ka­zao, stav Sa­ve­ta, da na­kon što se RTS tran­sfor­mi­še u dva ra­di­o­di­fu­zna pred­u­ze­ća nji­hov sal­do bu­de nu­la.
Go­vo­re­ći o bro­ju i vr­sti emi­te­ra Ce­kić je prog­no­zi­rao da je mo­gu­će da će u Sr­bi­ji pet ko­mer­ci­jal­nih TV mreža do­bi­ti na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju i da bi kon­kurs tre­ba­lo da bu­de za­vr­šen do kra­ja go­di­ne. Ra­di lak­šeg utvr­đi­va­nja mo­gu­ćeg bro­ja re­gi­o­nal­nih emi­te­ra utvr­đe­no je de­vet ra­di­o­di­fu­znih obla­sti: Be­o­grad­ska, Cen­tral­na, No­vo­sad­ska, Ba­nat­ska, Južna, Ma­čvan­ska, Is­toč­na, Za­pad­na i Ra­ška. Broj lo­kal­nih RTV sta­ni­ca, ko­jih ima 585, tre­ba­lo bi, pro­ce­na je u Sa­ve­tu, da bu­de vi­še ne­go upo­la ma­nji.
Na­kna­da za do­zvo­le za emi­to­va­nje utvr­đi­va­će se na osno­vu zo­ne po­kri­va­nja, pro­gram­ske kon­cep­ci­je i pro­ce­nje­nog pri­ho­da od mar­ke­tin­ga. Iz­net je po­da­tak da je za ra­dij­ske re­kla­me da­to sve­ga 5,5 pro­cen­ta od 55 mi­li­o­na evra utro­še­nih pro­šle go­di­ne na me­dij­sko ogla­ša­va­nje, što ka­ko je upo­zo­re­no uka­zu­je da je ra­dio me­dij ko­me pre­ti ko­laps i od­u­mi­ra­nje.
Pri­va­ti­za­ci­ja elek­tron­skih me­di­ja či­ji su osni­va­či op­šti­ne jed­no je od stra­te­ških opre­de­lje­nja na­cr­ta Stra­te­gi­je raz­vo­ja ra­di­o­di­fu­zi­je, jer je to iz­laz iz zo­ne po­li­tič­kih uti­ca­ja. Ra­di­o­di­fu­zna agen­ci­ja će, ka­ko je re­če­no, spre­či­ti mo­no­po­li­za­ci­ju me­dij­skog pro­sto­ra, a po­seb­no je na­gla­še­no da ku­po­vi­nom lo­kal­nog me­di­ja vla­sni­ku ni­je ga­ran­to­va­no i do­bi­ja­nje do­zvo­le za rad.

Izvor: Novosti

Edit: Greskom sam napisao pogresan izvor.Novosti su bile u pitanju.


[Ovu poruku je menjao neca dana 19.07.2005. u 21:18 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao neca dana 19.07.2005. u 22:18 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao neca dana 19.07.2005. u 22:18 GMT+1]
 
Odgovor na temu

flylord
Ilić Aleksandar
Simplicity d.o.o.
Nis/Uzice

Član broj: 2954
Poruke: 3859
212.62.53.*

ICQ: 4849714


+68 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 20:34 - pre 207 meseci
da li mozes da das tacan izvor ove informacije?
 
Odgovor na temu

time

Član broj: 41765
Poruke: 973
*.metrohive.neobee.net.+2 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 21:15 - pre 207 meseci
ovo sto rade je zajebavanje ovog napacenog naroda.zasto bi ja placao rts????televiziju retko kad i gledam a narocito NE rts.ovo je stvarno suludo.voleo bi da neko ko zna vise o tome kaze kako je to u evropi na koju se kao ugledamo.?! pozdrav!
 
Odgovor na temu

neca
ERP Consultant
Smederevo

Član broj: 1460
Poruke: 1283

ICQ: 129255214


+92 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 21:19 - pre 207 meseci
Pa i mene je jako zanimalo vase misljenje, ja to ne bi placao ni lud, neka je iskljuce..iovako mi ne treba :)
 
Odgovor na temu

Ave
Beograd

Član broj: 17476
Poruke: 152
*.dialup.sezampro.yu.+238 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 21:29 - pre 207 meseci
I,II,III program uopste nemam memorisan na TV-u jos iz perioda Slobine vladavine.
Mislim, placacu je kad na qrcu nikne nokat, znaci N i k a d.
 
Odgovor na temu

time

Član broj: 41765
Poruke: 973
*.metrohive.neobee.net.+2 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 21:40 - pre 207 meseci
cekajte malo.pa nije moguce da ce je placati i ko je gleda i ko ne gleda.pa gde je tu demokratija :-o znaci placacemo nekog da nas laze kako lepo zivimo ko u raju....stvarno sramota!!!!!!!! ali nije problem ni sto lazu nego nego stvar je izbora.oni tebi robu(tv program) a ti njima pare.u ovom slucaju ti uzimaju novce a nista ne daju odnosno namecu ljudima svoje misljenje.misle mozda bice gledaniji jer ce narod biti u tripu da ih je platio pa da ce narod hteti da ih sto vise iskoristi odnosno gleda.kako druge televizije zive od reklama.ako ne mogu da zarade dovoljno za sebe ne trebaju ni da postoje.jos uvek daju tri programa na kojima sve zajedno nema nista pametno ni za jedan program.samo eto nek ljudi imaju posao i da kao nesto rade.bog sve vidi ;-)
 
Odgovor na temu

vukad
Switzerland

Član broj: 44086
Poruke: 129
*.swipnet.se.+14 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 22:08 - pre 207 meseci
U Svedskoj se takodje placa pretplata, bez obzira da li gledate drzavnu televiziju ili ne. Kad kupite TV u prodavnici, vasi podaci se prosledjuju Radiotjänst-u i postajete pretplatnik. Slican sistem postoji i u vecini Evropskih zemalja: UK, Nemackoj, Danskoj, Finskoj, ...
 
Odgovor na temu

teddy

Član broj: 5778
Poruke: 551
*.dialup.sezampro.yu.+1 Profil

icon Pretplata za javni servis19.07.2005. u 22:16 - pre 207 meseci
Kad je budu, zbog takvih kao vi, vezali za račun za struju ili telefon, plaćaćete je jer nećete imati izbora.

Wikipedia o iznosu pretplate u nekim zemljama širom sveta
Slično, ali na nemačkom (tabele su ipak potpuno razumljive)
Pretplata u Hrvatskoj

Inače, javni servis (iliti po Tijanićevom novogovoru: nacionalna radio-televizija) i nije zamišljen da posluje na komercijalnoj osnovi, već da građanima ponudi i ono što ne mogu da vide na ostalim televizijama (kvalitetni obrazovni i kulturni program i negovanje nacionalne baštine).

Anem o javnom servisu
Emisija Radija 021 o javnom servisu

[Ovu poruku je menjao teddy dana 19.07.2005. u 23:28 GMT+1]
Spasa nam nema, propasti ne možemo!
 
Odgovor na temu

Marko_L
Beograd

Član broj: 20532
Poruke: 2885
*.yubc.net.

Jabber: Marko_L@elitesecurity.org


+828 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 22:33 - pre 207 meseci
A šta fali ovom sadašnjem RTS-u ? Koliko sam mogao da primetim, trenutno imaju najbolji filmsko-serijski program (obično je to ono što gledam na TV-u, tj. kada gledam TV uopšte), najverovatnije zbog Nemečeka, kao i nekoliko zanimljivih emisija koje su se skoro pojavile.Što se tiče vesti, ne verujem da su išta gori ili bolji od drugih, mislim, ne mogu da tvrdim jer te informativne emisije inače ne pratim previše, ali ne verujem da je to više onaj "Slobin RTS".Takođe mi se dopada što se poštuje satnica programa, barem koliko sam mogao da primetim.A što se tiče pretplate, pa ionako je plaćate kroz poreze, samo što toga niste ni svesni...
-Odracuonogakomijedrpiorazmaknicu.
-Ne rxdi mi txstxturx, kxd god hocu dx
ukucxm "x" onx ukucx "x".
-Ko kaaz e da ja neuummem da kuuca
m.
-Piše "Insert disk 3", a jedva sam i ova
dva ugurao u drajv
-Postoje samo dve osobe kojima
verujem, jedna sam ja, a druga nisi ti
 
Odgovor na temu

Deda_Mraz

Član broj: 29099
Poruke: 4094
*.bitsyu.net.+16 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 22:46 - pre 207 meseci
E pa vala necu im platiti pišjlivi RTS, pa makar ne plaćao sve programe na TV-u, ionako od kako sam dobio "bezkablovski" (w.ll) pre par meseci TV pogledam jednom u nedelju dana, ako i toliko....

Ma mislim ajde da naplaćuju PINK, BK i tako to, ali državnu televiziju
 
Odgovor na temu

Ivan Dimkovic

Administrator
Član broj: 13
Poruke: 16279
*.vodafone-net.de.+7106 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 22:54 - pre 207 meseci
Citat:

U Svedskoj se takodje placa pretplata, bez obzira da li gledate drzavnu televiziju ili ne. Kad kupite TV u prodavnici, vasi podaci se prosledjuju Radiotjänst-u i postajete pretplatnik. Slican sistem postoji i u vecini Evropskih zemalja: UK, Nemackoj, Danskoj, Finskoj, ...


I ako se radi u Svedskoj sta to treba da znaci?

U Svedskoj se, takodje, placa taksa na hard diskove i medije, ciji deo ide domacim izdavacima muzike i filmova - kao reket radi eventualnog krsenja kopirajta (preventivno placanje?) - cinjenica da se to radi u Svedskoj, nikako ne znaci da je ta mera dobra.

DigiCortex (ex. SpikeFun) - Cortical Neural Network Simulator:
http://www.digicortex.net/node/1 Videos: http://www.digicortex.net/node/17 Gallery: http://www.digicortex.net/node/25
PowerMonkey - Redyce CPU Power Waste and gain performance! - https://github.com/psyq321/PowerMonkey
 
Odgovor na temu

Deda_Mraz

Član broj: 29099
Poruke: 4094
*.bitsyu.net.+16 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 22:57 - pre 207 meseci
Ti Švedjani mora da kupuju na crno televizore heheheheh
Reci kakav gadan trip :D
 
Odgovor na temu

Virked
Pancevo

Član broj: 51361
Poruke: 207
*.100.eunet.yu.+61 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 23:02 - pre 207 meseci
Na tv-u je bilo da ce pretplata iznositi 300 din i da ce se placati uz struju ili telefon.

Citat:
Marko_L: A šta fali ovom sadašnjem RTS-u ?

Nista i svasta.Ma necu bre da placam pretplatu samo ako se bude moglo.Boli me racku za rts.Mamicu im ...
Citat:
Marko_L
A što se tiče pretplate, pa ionako je plaćate kroz poreze, samo što toga niste ni svesni...

Cekaj malo.Ako vec placam pretplatu kroz poreze cemu onda sve ovo.Sta?Nije im dosta?
Ako ce mo iskreno,manje boli ako nisi svestan

[Ovu poruku je menjao Virked dana 20.07.2005. u 00:09 GMT+1]
 
Odgovor na temu

Nemanja Avramović
Software architect
Tap medical
Beograd, Srbija

Član broj: 32202
Poruke: 4389
62.108.102.*

Sajt: https://avramovic.info


+46 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 23:36 - pre 207 meseci
Citat:
Deda_Mraz: Ma mislim ajde da naplaćuju PINK, BK i tako to, ali državnu televiziju :(


pre bih platio da mi stave neq zabranu na pink, bk, ...
a rts bih rado placao, tu bar ima sta KVALITETNO da se vidi... a ne stupid pink! grrrrr
bun dem down! :)
Laravel Srbija.

[NE PRUŽAM PODRŠKU ZA PHP PREKO PRIVATNIH PORUKA!]
 
Odgovor na temu

time

Član broj: 41765
Poruke: 973
*.metrohive.neobee.net.+2 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 23:50 - pre 207 meseci
ja necu da uporedjujem rts sa ostalim tv stanicama.ako su tako kvalitetni kao sto neki kazu zasto ne mogu da se izdrzavaju od reklama?problem je u tome sto cemo sad placati rts kao pretplatu+ono sta nam uzmu a da i ne znamo.i jos da se reklamiraju na tv-u.ako ce da bude nas servis onda nek izbace reklame pa da ga finansiramo u celini pa da budemo na cisto.znaci nece nam smanjiti neki drugi porez nago ce samo DODATI ovaj!!!!
meni samo nije jasno da li oni misle da je ovaj narod malouman da mu na silu uzimaju novce!!!
 
Odgovor na temu

Fuzz
Bojan Vukovic
Novi Sad

Član broj: 8631
Poruke: 3866
*.dialup.neobee.net.+9 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS19.07.2005. u 23:58 - pre 207 meseci
Po mom misljenju, RTS je televizija koja je najvise unapredila kvalitetet programa u poslednjih nekoliko godina, odnosno od pojave Tijanica. 3K je uvek bio OK, pogotovo ako se uzmu u obzir ogranicena sredstva kojima su raspolagali.
Jasno je da se servisni deo programa ne moze finansirati od reklama, ali mislim da je 300 dindzi u odnosu na prosecna primanja previse.

anti-heroin spree
 
Odgovor na temu

crews_adder
Serbia

Član broj: 28500
Poruke: 2159
*.dial.b92.net.

ICQ: 302374108


+2 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS20.07.2005. u 00:15 - pre 207 meseci
Ne znam samo za koje su se oni pravo uhvatili. Prvo, sto bih ja gledao i Nemeceka i njegove filmove kad sam, recimo, u autobusu pre 10-ak dana odgledao ni manje ni vise nego "Rat svetova" (i mogu vam reci da je zesci shit)?

Dalje, u tim zemljama EU (koje imaju standard "domaci a SiCg-ski"x100), bar onoliko koliko sam ja video, niko nema antene, lavore ni loge, niti se vere po krovu, vec lepo imaju satelitsku TV ili pak kablovsku. Operater kablovske televizije placa TV stanicama ciji program emituje i to se provlaci kroz cenu pretplate koju placaju korisnici. Za satelitsku televiziju - zna se, te televizije se finansiraju ili kroz reklame, kao vecina, ili kroz tzv. "Pay TV" ili "Pay per view", sto se ostvaruje uz pomoc kartica i dekodera, odn receiver-a, koji se ili dobijaju na koriscenje ili kupuju. A RTS bi da uzme sve a da ulozi - nista!
Ja bih rado za B92 ciji radio uglavnom slusam i ciji TV program gledam 99% onog vremena kada mi je TV ukljucen (a to je svega 2-3h dnevno), platio i 10EUR mesecno jer vredi. Mislim da se RTS favorizuje i to bez ikakvog osnova. B92 ima bar 56 puta bolji program od sva tri RTS-a zajedno. Ali, "znojavi siledzija iz Podujeva" mora da zadovolji svoju zedj, pa tako i "NACIONALNA" (da mi je znati ko li samo to smisli) (BK)TV (da, Bogoljub Karic TV, u suprotnom bi bila RTS) mora da uzima desetak. Mada, uzimali su i Vucela i Milanovic & Co., iako je tada "RTS" belezila najmanju mogucu gledanost, pa nikom nista.

Posto je sada sve isto samo njih nema (ali polako se i oni vracaju), nece nas iznenaditi ni ako budu naplacivali pretplatu, pored auto-radija uz registraciju kola, i za svaki pojedinacni TV, pa mozda i za svaki kanal (sreca pa ih ima samo tri). Neka nasa "nacionalna" televizija bude BBC, ne bih imao nista protiv da je placam. Ali sto bi placali nesto sto ne gledamo, pogotovo danas kada postoje "dekoderi"?

Verane, spasi nas!

Zato, samo da se ponadamo da se i signal sa "svedskog TV detektora" odbija od CD-a, pa da se naoruzamo CD-zavesama i CD-roletnama.

 
Odgovor na temu

tdjokic
Tomislav Djokic
u penziji
Beograd

Član broj: 6736
Poruke: 8305
*.COOL.ADSL.VLine.Verat.NET.

Sajt: www.distrowatch.com


+209 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS20.07.2005. u 00:38 - pre 207 meseci
Pretplata preko elektricnog brojila je vec bila. Placali su je svi, cak i moja nepismena pokojna baba, koja nikad TV nije imala. Da, nas narod je lud, placao je i ponovo ce placati.

Postavlja se jedno drugo pitanje - puna su im usta demokratije i ljudskih prava, a ovamo nam uvaljuju neku maglovitu TV pretplatu. Zasto ONI ne naprave tabelu, iz koje bi se jasno videlo ko koliko % svog mesecnog dohotka u Evropi placa za TV pretplatu?
Na svetu postoje samo 2 OS-a: 1. Mint, 2. svi ostali!
 
Odgovor na temu

Milos niks

Član broj: 24617
Poruke: 539
*.vdial.verat.net.+1 Profil

icon Re: Pretplata za držav­nu RTS20.07.2005. u 00:39 - pre 207 meseci
Treba malo citati izmedju redova , dosada se rts placao iz budzeta o.k da li ce drzava smanjite za neku cifru poreze i slicno kada se bude placao odvojeno ceh za rts . Naravno da nece nego ce biti samo jos jedan
izdatak vise za prosecnu porodicu koja i ovako ima manjak para pa im je jos do povecavanja budzeta emisja na rts-u i pretplate na njega . Dajte neki je#eni izbor a ne stalno moras ako ne ... A i ovo sa strujomerima je
beozobrazna odavno oprobana fora uslovljavanja ... Da stavljaju posebnu uplatnicu sto im ne bi bilo veoma tesko..Ljudi bi najverovatnije rekli " Bas me briga , necu da platim ni dinar ako ni negledam rts , idemo na sud pa sta bude "
, bilo bi mnogo slucajave i ideja bi bila unapred osudjena na propast ....ovako ce biti fora aha imate dug za rts pa cemo malo da vam secnemo struju ako ne placate i pretplatu ........... Skoro je bilo jos jedno dirincenje na racun poreznika
sa poskupljenjem goriva : Gorivo na svetskim berzama je poskupelo pa zato moramo da povisimo cenu .. o.k.... ali ipak ne , poskupeli su cenu goriva za 4 dinara po litru i na to dodali porez jos 4 dinara po litru :)

poz.
 
Odgovor na temu

teddy

Član broj: 5778
Poruke: 551
*.dialup.sezampro.yu.+1 Profil

icon Pretplata za javni servis20.07.2005. u 00:56 - pre 207 meseci
Citat:
time
meni samo nije jasno da li oni misle da je ovaj narod malouman da mu na silu uzimaju novce!!!


Isto kao što su i Englezi, Nemci, Francuzi, Švajcarci, Šveđani, Danci, Norvežani, Austrijanci, Italijani, Japanci i ostali maloumni, pa im na silu uzimaju i po 20 € mesečno.

Citat:
crews_adder:
sto bih ja gledao i Nemeceka i njegove filmove…


Pretplata nema veze sa gledanjem, već sa izdržavanjem javnog RTV servisa. Dakle, ako te ne zanima RTS, ne moraš da gledaš, ali moraš da plaćaš pretplatu jer je javni servis osmišljen da bude na korist svim građanima, za razliku od privatnih televizija koje su od koristi prevashodno svojim vlasnicima i finansijerima i svoj uspeh mere isključivo rejtingom i brojem reklama.

A čemu to služi javni servis: pa ukratko, služi tome da ne dozvoli da se kulturni i obrazovni nivo nacije spusti ispod određene granice, a to postiže učestvovanjem u produkciji domaćih filmova i serija, emitovanjem obrazovnog programa (npr. kursevi jezika, emisije o nacionalnoj istoriji, putopisi), dečjih emisija (Kockica), snimcima pozorišnih predstava i sličnim stvarima kojih na drugim televizijama ili nema ili su izuzetno malo zastupljene. Takođe on treba da obezbedi informisanje građana koje, za razliku od privatnih stanica neće zavisiti od finansijskih lobija ili vlasnika, te program na jezicima nacionalnih manjina, što svakako komercijalne TV i radio stanice ne mogu da rade.

Sve te delatnosti su teško održive na čisto komercijalnoj osnovi, pa je neophodno obezbediti finansiranje na drugi način, ili preko budžeta (ređi slučaj) ili preko pretplate (češći slučaj u razvijenom svetu).

Inače ove vaše reakcije mi dosta liče na one kada su uvođene kazne za nevezivanje sigurnosnog pojasa pri vožnji.


[Ovu poruku je menjao teddy dana 20.07.2005. u 02:00 GMT+1]
Spasa nam nema, propasti ne možemo!
 
Odgovor na temu

[es] :: Udruženje korisnika telekomunikacija :: Pretplata za držav­nu RTS

Strane: 1 2 3 4 5 ... Dalje > >>

[ Pregleda: 35334 | Odgovora: 209 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Srodne teme
Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.